Όνομα/Name: Μιχαλόπουλος Χαρίλαος / Michalopoulos Charilaos
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Associate Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ / DEPARTMENT OF GREEK PHILOLOGY
Ειδικότητα/Specialties: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ / LATIN PHILOLOGY
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39952

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).