Όνομα/Name: Ιωάννης Κιορίδης / Ioannis Kioridis
Τίτλος/Title: ΕΔΙΠ
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία
Τηλέφωνο/Phone: 25310-39950. Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 11:00-14:00
Ιστοσελίδα: https://ioanniskioridis.academia.edu

Βιογραφικό/Faculty Bio