Όνομα/Name: Ντεληγιάννης Ιωάννης / Deligiannis Ioannis
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας/Department of Greek Philology
Ειδικότητα/Specialties: Λατινική Φιλολογία/Latin Literature
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39956

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.