Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΑΡΧΙΚΗ του κεντρικού μενού.


Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας:
1) γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του νόμου 4186/2013, άρθρο 36, παράγραφος 22, περίπτωση β΄και ε΄, και
2) προσλαμβάνονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 8.

Επιπλέον μπορούν να εργάζονται σε:
• Βιβλιοθήκες, Πολιτιστικά-Πνευματικά κέντρα, Κ.Α.Π.Η. ως εμψυχωτές και υπεύθυνοι προγραμμάτων αναγνωστικών εμψυχώσεων, Λεσχών Ανάγνωσης και δημιουργικής γραφής με παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
• Αρχεία.
• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
• Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
• Διεθνείς Οργανισμούς με πολιτιστικό περιεχόμενο (π.χ. Unesco).
• Εκδοτικούς Οίκους ως επιμελητές, διορθωτές κειμένων, μεταφραστές κειμένων της αρχαίας ελληνικής, λατινικής και μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας, συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων για τη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών και της νεοελληνικής λογοτεχνίας καθώς και για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης.
• Διαφημιστικούς οργανισμούς ως κειμενογράφοι.
• Τουριστικές επιχειρήσεις με πολιτιστικό και αρχαιογνωστικό περιεχόμενο.
• Θεατρικούς οργανισμούς ως επιμελητές θεατρικών κειμένων.
• Ως ωρομίσθιοι καθηγητές / εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (σε I.E.K., K.E.K., Σχολές του O.A.E.Δ., Σχολές Tουριστικών Eπαγγελμάτων, Σχολές Eνόπλων Δυνάμεων, Σχολή Aστυνομίας, Σχολή Nοσηλευτικής, κ.ά.)
• Σε N.E.Λ.E. και σε ερευνητικά προγράμματα για διδασκαλία Eλληνικών σε Προγράμματα Aναλφαβητισμού και σε Oμάδες Kοινωνικά Aποκλεισμένων (π.χ. Tσιγγάνων).
• Σε ερευνητικά κέντρα ως ερευνητές για συγγραφή επιστημονικού έργου στα πεδία των αρχαιογνωστικών επιστημών, της μεσαιωνικής και νέας ελληνικής φιλολογίας και της γλωσσολογίας.
• Σε εκπαιδευτικούς φορείς ως εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν και υλοποιούν αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
• Σε εταιρίες επεξεργασίας του λόγου ή ερευνητικά κέντρα επεξεργασίας της γλώσσας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.