Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΑΡΧΙΚΗ του κεντρικού μενού.


Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Ακ. έτους 2019-2020.pdf

Για όλες τις ετήσεις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. πατήστε ΕΔΩ.