Ιστορία


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΑΡΧΙΚΗ του κεντρικού μενού.


Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή ιδρύθηκε το 1993 (ΠΔ 365/93, ΦΕΚ 156/13-09-1993) και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996. Το Τμήμα αυτονομήθηκε διοικητικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008. Σκοπός του τμήματος είναι:

 1. Να μελετά και να ερευνά τον αρχαίο ελληνικό, λατινικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία.
 2. Να μελετά και να ερευνά τις εκδηλώσεις του πνευματικού και άλλου βίου του Ελληνισμού διαχρονικά.
 3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας υπηρετούν σήμερα 24 μέλη ΔΕΠ. Το Τμήμα δέχεται κατ’ έτος περίπου 250 φοιτητές και φοιτούν σε αυτό περισσότεροι από 800 προπτυχιακοί και περίπου 160 μεταπτυχιακοί φοιτητές (Α΄ και Β΄ κύκλου), 55 υποψήφιοι διδάκτορες και 4  μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Μέχρι το ακ. έτος 2017-2018 το Τμήμα πρόσφερε δύο ειδικεύσεις:

 1. Κλασική Φιλολογία
 2. Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

Από το ακ. έτος 2018-2019 το Τμήμα προσφέρει και τρίτη ειδίκευση, αυτή της  Γλωσσολογίας.

Το Τμήμα οργανώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

 1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Σπουδές Επιπέδου 6 με πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας, Πτυχίο, 4ετής φοίτηση, 240 ECTS).
 2. Δύο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Κείμενα και Πολιτισμός, Σπουδές Επιπέδου 7, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 3 εξάμηνα, 180 ECTS.
  2. Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή: Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης, Σπουδές Επιπέδου 7 με πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας, Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, 4 εξάμηνα, 120 ECTS).
 3. Διδακτορικές Σπουδές (Σπουδές Επιπέδου 8, τουλάχιστον 3 πλήρη ημερολογιακά έτη).