Εργαστήριο Γλωσσολογίας


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ του κεντρικού μενού.


Το Γλωσσολογικό Εργαστήριο Σύνταξης, Μορφολογίας, Φωνητικής και Σημασιολογίας +ΜόρΦωΣη, το οποίο άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2010/11, έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της γλωσσολογικής έρευνας και την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων στον κόλπο του Τ.Ε.Φ. του Δ.Π.Θ., τόσο μεταξύ των μελών ΔΕΠ και των υποψηφίων διδακτόρων όσο μεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Το εργαστήριο υποστηρίζει τα γλωσσολογικά μαθήματα, διοργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις από Έλληνες και ξένους γλωσσολόγους με στόχο την ενημέρωση των υποψήφιων διδακτόρων και των φοιτητών, όπως, επίσης, και δράσεις γλωσσολογικού ενδιαφέροντος (αναγνωστικές εμψυχώσεις, εργαστήρια δημιουργικής γραφής, κτλ), ιδίως στον τομέα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Επίσης αναπτύσσει ερευνητική δράση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

(Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης 1057/5-6-2015 τ’ β )

  • Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας λειτουργεί βάσει προγράμματος το οποίο καθορίζεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Στις συγκεκριμένες μέρες και ώρες οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται ή να δανείζονται βιβλία ή να χρησιμοποιούν τους Η/Υ για την εκπόνηση των εργασιών τους στα γλωσσολογικά μαθήματα. Η λίστα των βιβλίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου.
  • Η ανώτατη διάρκεια δανεισμού είναι τρεις (3) μέρες.
  • Οι φοιτητές δεν μπορούν να δανείζονται περισσότερους από 3 κωδικούς βιβλίων κάθε φορά. Προϋπόθεση για επαναδανεισμό αποτελεί η επιστροφή παλαιότερων κωδικών.
  • Κατά το δανεισμό οι φοιτητές πρέπει να φέρουν μαζί τους το πάσο τους ή ταυτότητα.
  • Στο σχετικό δελτίο δανεισμού καταγράφονται ο τίτλος, ο κωδικός του βιβλίου και το όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση και αρ. πάσο του δανειζόμενου
  • Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, ο δανειζόμενος υποχρεούται να αντικαταστήσει τις ζημιές.
  • Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των εκπαιδευτικών και λοιπών γλωσσολογικών λογισμικών που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ του εργαστηρίου.
  • Πριν χρησιμοποιηθούν αποθηκευτικά μέσα (memory sticks) στους Η/Υ του εργαστηρίου υποχρεωτικά ελέγχονται για ιούς.

 

Για τον κανονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας +ΜόρΦωΣη πατήστε ΕΔΩ.

Διευθύντρια Εργαστηρίου: Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου (απόφαση 3ης /25-11-2015 Γ.Σ. Τ.Ε.Φ.)

email zgabrill@helit.duth.gr