Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ


  1. †Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ν. Δημητροκάλλης

Γνωστικό αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία

  1. Ομότιμος Καθηγητής Ανδρέας Μάνος

Γνωστικό αντικείμενο: Συστηματική Φιλοσοφία με έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Email: platonicusman@yahoo.gr

  1. Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Αργυροκαστρίτου-Χατζή

Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ιστορία και Επιγραφική

Email: chadzis@gsrt.gr

  1. Ομότιμος Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουρής

Γνωστικό αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία-Αρχαιολογία

Email: ktsouris@helit.duth.gr

  1. Ομότιμη Καθηγήτρια Βασιλική Κοντογιάννη

Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία

Email: bkontog@helit.duth.gr και eyowa2@otenet.gr

  1. Ομότιμη Καθηγήτρια Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή

Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

Email: pekavou@helit.duth.gr