Διοικητικό Προσωπικό


Θεόδωρος Πασχαλίδης (Αναπληρωτής Γραμματέας)

Tηλ.: 25310-39900

Email: tpasxal@admin.duth.gr