Διοικητικό Προσωπικό


Χρύσα Μαρούδα
Αναπληρώτρια Γραμματέας
Tηλ.: 25310-39902
Email: xmarouda@kom.duth.gr

Μαρία Παπαβασιλείου
Υπεύθυνη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Tηλ.: 25310-39906
Email: mpapavas@kom.duth.gr