Διοικητικό Προσωπικό


Αναπληρώτρια Γραμματέας

Χρύσα Μαρούδα
Tηλ.: 25310-39902
Email: xmarouda@admin.duth.gr

 

Υπεύθυνη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μαρία Παπαβασιλείου
Tηλ.: 25310-39906
Email: mpapavas@admin.duth.gr