Κατατακτήριες Εξετάσεις


Ανακοίνωση 22 ΟΚΤ 2018 για κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019.

Εξεταζόμενα μαθήματα και την σχετική εξεταστέα ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακ. έτους 2018-2019

Εξεταζόμενα μαθήματα και την σχετική εξεταστέα ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακ. έτους 2017-2018