Κατατακτήριες Εξετάσεις


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ του κεντρικού μενού.


Ακ. έτος 2023-2024

28/11/2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023-2024

9/11/2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023-2024

31/10/2023: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023-2024

28/3/2023: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

 


Ακ. έτος 2022-2023

25/11/2022: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

25/11/2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-2023

31/10/2022: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022-2023

24/3/2022: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

 


Ακ. έτος 2021-2022

23/11/2021: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-2022

16/11/2021: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021-2022

1/11/2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021-2022

1/11/2021: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021-2022

26/3/2021: Καθορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων

 


Ακ. έτος 2020-2021

19/5/2021: Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακ. έτος 2020-2021

19/5/2021: Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων

19/5/2021: Κατατακτήριες Εξετάσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

26/11/2020: Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

19/11/2020: Παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων

4/11/2020: Καθορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων μαθημάτων και εξεταστέας ύλης για κατάταξη στο 1ο και 5ο εξάμηνο

4/11/2020: Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-2021

20/10/2020: Προθεσμία και δικαιολογητικά αιτήσεων συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις 2020-2021

23/3/2020: Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις 2020-2021

 


Ακ. έτος 2019-2020

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων 2019-2020

Ανακοίνωση-22-ΟΚΤ-2019-για-κατατακτήριες-εξετάσεις-2019-2020

Εξεταστέα-ύλη-κατατακτηρίων-2019-2020.


Ακ. έτος 2018-2019

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων 2018-2019

Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων 2018-2019.

Ανακοίνωση 22 ΟΚΤ 2018 για κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019.

Εξεταζόμενα μαθήματα και την σχετική εξεταστέα ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακ. έτους 2017-2018