25/1/2018 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΠΣ


updates 18/12/2016: 1) Το ΙΣΤ402 (μάθημα Δ’ εξαμήνου ΜΟΝΟ για τους φοιτητές εγγραφής 2010-2011) αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή με κωδικό ΕΕΝΕΦ ή μια ΕΕ από το Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας όταν προσφέρεραι. 2) Το μάθημα “Ιστορία του Ελληνικού Κράτους τον 19ο και 20ο αιώνα” (Ζ’ εξαμήνου για τους εγγραφής ΠΡΙΝ το 2009), αντιστοιχεί σε μια οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή με κωδικό ΕΕΝΕΦ.

Η Συνέλευση του Τμήματος στην Αριθ. 3/25-11-2015 συνεδρίασή της αποφάσισε τις συνημμένες αντιστοιχήσεις μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών (2009 και παλαιότερα) με μαθήματα του νέου προγράμματος (2010 κ.ε.) με ισχύ από την εξεταστική Ιανουαρίου 2016.

Ως εκ τούτου καλούνται οι φοιτητές εγγραφής 2009 και παλαιότερα που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις ερχόμενες εξεταστικές χειμερινού και εαρινού εξαμήνου να φροντίζουν να δηλώσουν κατά την περίοδο δηλώσεων στα αρμόδια μέλη ΔΕΠ τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σύμφωνα με τις νέες αντιστοιχήσεις.

update 26/9/2016: Το 701ΓΛΩ αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή με κωδικό ΕΕΓΛΩ μόνο σε περίπτωση που δεν προσφέρεται το ΕΕΓΛΩ331.

update 10/7/2016: Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθμ. 9/15-6-2016 συνεδρίασή της, έπειτα από διεξοδική συζήτηση του θέματος αποφάσισε ομόφωνα την αντιστοίχιση του μαθήματος του παλαιού Προγράμματος Σπουδών ΦΙΛΟΣ 501 με μία οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή. Η αντιστοίχηση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εξής.

update 26/2/2016: Κατά την περίοδο δηλώσεων του εαρινού εξαμήνου, οι φοιτητές εγγραφής 2009 και παλαιότερα που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 οφείλουν να δηλώσουν στα αρμόδια μέλη ΔΕΠ τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σύμφωνα με τις νέες αντιστοιχήσεις (βλ. σχετική ανακοίνωση). Να σημειωθεί πως στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τις νέες αντιστοιχίσεις, είναι επιθυμητή αντιστοιχία σε μία οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή, οι παραπάνω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν ΚΑΙ τα σχετικά μαθήματα ΕΕ που προσφέρθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2015-2016.

update 15/1/2016: Το μάθημα 47ΑΕΦ τελικά αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή με κωδικό ΕΕΑΕΦ.

update 10/12/2015: Κατόπιν της αποστολής της φόρμας στα μέλη ΔΕΠ, οι φοιτητές θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την παραδώσουν μαζί με το γραπτό τους την ημέρα της σχετική εξέτασης.

update 10/12/2015: Το μάθημα 26ΠΑΡΧ τελικά αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή με κωδικό ΕΕBΑΡΧ και όχι ΕΕΑΡΧ.