ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΙΕ – ΕΙΕ


Εκ μέρους του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ. ότι, κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης με τις παρακάτω υπεύθυνες του βιβλιοπωλείου και του εκδοτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών:

ΜΕΛΙΝΑ ΚΟΡΟΖΗ : mkorozi@eie.gr

ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΟΓΛΙΔΟΥ : ssarog@eie.gr

δηλώνετε τις επιλογές σας (μέχρι 30) στο μήνυμά σας σημειώνοντας τον ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο pdf έγγραφο.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα σημειώνετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολουθείτε και τον αριθμό της φοιτητικής σας ταυτότητας καθώς με την επίδειξη αυτής παραλαμβάνετε.

Οι μέρες και ώρες παραλαβής θα καθοριστούν αναλόγως του όγκου των αιτημάτων.

Η ενέργεια θα ισχύσει μέχρι τέλους του 2023 ωστόσο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και έως εξαντλήσεως των διαθεσίμων αντιτύπων κάθε τίτλου.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 2023-2024.pdf