Όνομα/Name: Ελένη Βλάχου
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Τηλ: 2531039906, e-mail: evlachou@affil.duth.gr