Όνομα/Name: Παρασκευιώτης Γεώργιος / Paraskeviotis George
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής/ Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας/ Department of Greek Philology
Ειδικότητα/Specialties: Λατινική Φιλολογία/ Latin Literature
Τηλέφωνο/Phone:

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε Πέμπτη 17:00-18:00 κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Βεργίλιος, λατινική βουκολική ποίηση, Aυγούστεια ποίηση (Τίβουλλος, Προπέρτιος), η χρήση του μύθου στην Aυγούστεια ποίηση, ρωμαϊκή κωμωδία (Τερέντιος), ρωμαϊκή σάτιρα (Οράτιος, Ιουβενάλης), ο ρόλος του χιούμορ στη λατινική λογοτεχνία, λατινικό επίγραμμα