Όνομα/Name: -
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
EEΓΛΩ335 EEGLO335 Παθολογία της Γλώσσας 6
ΑΕΦ101 AEF101 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας/ Θεματογραφία 6
ΑΕΦ102 AEF102 Ομηρικό Έπος 6
ΑΕΦ103 AEF103 Ρητορική 6
ΑΕΦ104 AEF104 Τραγωγία 6
ΒΦ221 BF221 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία 6
ΒΦ223 BF223 Βυζαντινή Πεζογραφία 6
ΒΦ224 BF224 Βυζαντινή Ποίηση 6
ΓΛΩ301 GLV301 Γενική Γλωσσολογία 6
ΓΛΩ302 GLV302 Επίπεδα Ανάλυσης της Γλώσσας Ι 6
ΓΛΩ304 GLV304 Επίπεδα Ανάλυσης της Γλώσσας ΙΙ 6
ΓΛΩ305 GLV305 Γραμματισμός και Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος 6
EENEΦ245 EENEF245 Nεοέλληνες Συγγραφείς I (αρχές-1669) 6
ΕΕΑΕΦ141 EEAEF141 Παπυρολογία Ι 6
ΕΕΑΕΦ143 EEAEF143 Δραματική Ποίηση 6
ΕΕΑΕΦ145 EEAEF145 Λοιπά Ποιητικά Είδη 6
ΕΕΑΕΦ147 EEAEF147 Επική Ποίηση 6
ΕΕΑΕΦ150 EEAEF150 Επίγραμμα 6
ΕΕΑΕΦ151 EEAEF151 Λοιπά Πεζογραφικά Είδη 6
ΕΕΑΕΦ152 EEAEF152 Παπυρολογία II 6
ΕΕΑΕΦ154 EEAEF154 Επιστημονική Γραμματεία 6
ΕΕΑΕΦ155 EEAEF155 Μεταφραστική Θεωρία και Πράξη 6
ΕΕΑΕΦ156 EEAEF156 Κριτική Κειμένων 6
ΕΕΑΕΦ157 EEAEF157 Αρχαιοελληνικοί Μύθοι 6
ΕΕΑΕΦ160 EEAEF160 Αρχαία Λογοτεχνική Κριτική 6
ΕΕΑΕΦ161 EEAEF161 Μετρική 6
ΕΕΑΕΦ162 EEAEF162 Λοιπά Πεζογραφικά Είδη ΙΙ 6
ΕΕΑΕΦ163 EEAEF163 Αρχαία Ελληνική Ιατρική 6
ΕΕΑΕΦ164 EEAEF164 Δραματική Ποίηση: Κωμωδία 6
ΕΕΑΕΦ165 EEAEF165 Δραματική Ποίηση: Τραγωδία 6
ΕΕΑΕΦ166 EEAEF166 Ιδιωτικός και δημόσιος βίος στην ελληνική αρχαιότητα 6
ΕΕΑΕΦ167 EEAEF167 Ελληνιστική Ποίηση 6
ΕΕΑΕΦ168 EEAEF168 Πολιτισμικές προκαταλήψεις και αλληλεπιδράσεις στην αρχαιότητα 6
ΕΕΑΕΦ169 EEAEF169 Θρησκευτικός Συγκρητισμός στην Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία 6
ΕΕΑΕΦ170 EEAEF170 Λοιπά Πεζογραφικά Είδη ΙΙΙ 6
ΕΕΑΡΧ442 EEARH442 Κλασική Αρχαιολογία 6
ΕΕΑΡΧ448 EEARCH448 Επιγραφική 6
ΕΕΒΑΡΧ443 EEBARCH443 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία 6
ΕΕΒΑΡΧ444 EEBARCH444 Μνημειακή Τοπογραφία 6
ΕΕΒΑΡΧ445 EEBARCH445 Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο 6
ΕΕΒΑΡΧ446 EEBARCH446 Ελληνικές Επιγραφές 4ου – 19ου αιώνα 6
ΕΕΒΙΣΤ412 EEBIST412 Βυζαντινή Ιστορία. Υστεροβυζαντινή Περίοδος. Βυζάντιο και Δύση 6
ΕΕΒΙΣΤ413 EEBIST413 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία 6
ΕΕΒΦ273 EEBF273 Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία 6
ΕΕΒΦ274 EEBF274 Βυζαντινή Ποίηση 6
ΕΕΒΦ275 EEBF275 Βυζαντινή Επιστολογραφία 6
ΕΕΒΦ276 EEBF276 Βυζαντινή Χρονογραφία 6
ΕΕΒΦ277 EEBF277 Βυζαντινή Θύραθεν Ρητορική 6
ΕΕΒΦ278 EEBF278 Βυζαντινή Εκκλησιαστική Ρητορική 6
ΕΕΒΦ279 EEBF279 Βυζαντινή Αγιολογία 6
ΕΕΒΦ280 EEBF280 Βυζαντινό Μυθιστόρημα 6
ΕΕΒΦ283 EEBF283 Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Ποίησης και Πεζογραφίας 6
ΕΕΒΦ284 EEBF284 Κριτική των κειμένων και Τεχνική των εκδόσεων Βυζαντινών Κειμένων 6
ΕΕΒΦ285 EEBF285 Μεσαιωνική Φιλολογία και Πληροφορική 6
ΕΕΒΦ286 EEBF286 Βυζαντινή Ρητορική 6
ΕΕΒΦ287 EEBF287 Βυζαντινή Λογοτεχνία / Γραμματεία (πρώιμης περιόδου) 6
ΕΕΒΦ289 EEBF289 Βυζαντινή Λογοτεχνία / Γραμματεία (μέσης περιόδου) 6
ΕΕΒΦ290 EEBF290 Βυζαντινή Λογοτεχνία / Γραμματεία (ύστερης περιόδου) 6
ΕΕΒΦ292 EEBF292 Θέματα Γραμματικής της Αρχαίας και της Μεσαιωνικής Ελληνικής 6
ΕΕΒΦ297 EEBF297 Γεωγραφική γραμματεία στο Βυζάντιο 6
ΕΕΒΦ299 EEBF299 Βυζαντινή Νομική Φιλολογία 6
ΕΕΒΦ302 EEBF302 Το υμνογραφικό είδος του κανόνα 6
ΕΕΒΦ305 EEBF305 Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου: Γραφή και ανάγνωση στο Βυζάντιο 6
ΕΕΒΦ307 EEBF307 Φιλολογία και Ψηφιακές Τεχνολογίες 6
ΕΕΓΛΩ323 EEGLV323 Ψυχογλωσσολογία 6
ΕΕΓΛΩ324 EEGLV324 Δημιουργική Γραφή - Αναγνωστικές Εμψυχώσεις 6
ΕΕΓΛΩ326 EEGLV326 Διαλεκτολογία 6
ΕΕΓΛΩ329 EEGLV329 Λεξικογραφία 6
ΕΕΓΛΩ330 EEGLV330 Διορθωτική Φωνητική 6
ΕΕΓΛΩ331 EEGLV331 Ιστορική Γραμματική της Ελληνικής 6
ΕΕΓΛΩ332 EEGLV332 Νευρογλωσσολογία 6
ΕΕΓΛΩ333 EEGLV333 Διδακτική του Λεξιλογίου 6
ΕΕΓΛΩ334 EEGLV334 Λεξική Σημασιολογία 6
ΕΕΓΛΩ336 EEGLO336 Γραμματισμός και Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος 6
ΕΕΓΛΩ338 EEGLV338 Γλώσσα και Μαθηματικά Μοντέλα 6
ΕΕΓΛΩ346 EEGLV346 Πραγματολογία 6
ΕΕΓΛΩ347 EEGLV347 Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι 6
ΕΕΓΛΩ348 EEGLV348 Στρατηγικές εκμάθησης 6
ΕΕΓΛΩ349 EEGLV349 Φιλοσοφία της Γλώσσας 6
ΕΕΓΛΩ351 EEGLV351 Φωνητική 6
ΕΕΓΛΩ353 EEGLV353 Μεθοδολογία Γλωσσολογικής Έρευνας 6
ΕΕΓΛΩ354 EEGLV354 Ονοματολογία 6
ΕΕΓΛΩ356 EEGLV356 Εθνογλωσσολογία 6
ΕΕΓΛΩ357 EEGLV357 Θεωρίες απόκτησης Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας 6
ΕΕΓΛΩ358 EEGLV358 Διγλωσσία 6
ΕΕΓΛΩ359 EEGLV359 Επιμέλεια Κειμένου 6
ΕΕΓΛΩ360 EEGLV360 Διδασκαλία γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς 6
ΕΕΓΛΩ361 EEGLV361 Ειδικά θέματα γλωσσολογίας 6
ΕΕΓΛΩ363 EEGLV363 Ζητήματα ορθογραφίας και σύνταξης της Ελληνικής 6
ΕΕΓΛΩ364 EEGLV364 Γλωσσική Καλλιέργεια και Φιλαναγνωσία 6
ΕΕΓΛΩ365 EEGLO365 Διδασκαλία γλώσσας σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
ΕΕΓΛΩ366 EEGLO366 Γλωσσική ανάπτυξη και αυτισμός 6
ΕΕΓΛΩ367 EEGLO367 ΕΕΓΛΩ367 Διδασκαλία γλώσσας και Δυσλεξία 6
ΕΕΓΛΩ368 EEGLV368 Υφογλωσσολογία 6
ΕΕΓΛΩ369 EEGLV369 Τυπολογία Γλωσσών 6
ΕΕΙΣΤ402 EEIST402 Ιστορία του Νεότερου Ελληνισμού 6
ΕΕΙΣΤ409 EEIST409 Ελληνιστική - Ρωμαϊκή Ιστορία 6
ΕΕΙΣΤ417 EEIST417 Αρχαία Ελληνική Θρησκεία 6
ΕΕΙΣΤ418 EEIST418 Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας 6
ΕΕΛΦ175 EELF175 Ρωμαϊκό Δράμα 6
ΕΕΛΦ176 EELF176 Λοιπά Πεζογραφικά Είδη 6
ΕΕΛΦ177 EELF177 Λοιπά Ποιητικά Είδη 6
ΕΕΛΦ181 EELF181 Λατινικά από Μετάφραση 6
ΕΕΛΦ185 EELF185 Μυθογραφία 6
ΕΕΛΦ188 EELF188 Φιλοσοφία 6
ΕΕΛΦ190 EELF190 Επιστημονική Γραμματεία 6
ΕΕΛΦ192 EELF192 Ρωμαϊκή Κωμωδία 6
ΕΕΛΦ194 EELF194 Σάτιρα 6
ΕΕΛΦ197 EELF197 Ελεγεία 6
ΕΕΛΦ198 EELF198 Βουκολική Ποίηση 6
ΕΕΝΕΦ246 EENEF246 Νεοέλληνες Συγγραφείς ΙΙ (1669-1880) 6
ΕΕΝΕΦ247 EENEF247 Νεοέλληνες Συγγραφείς ΙΙΙ (1880-1930) 6
ΕΕΝΕΦ248 EENEF248 Νεοέλληνες Συγγραφείς IV (1930 κ.ε.) 6
ΕΕΝΕΦ249 EENEF249 Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Κείμενα Ι (αρχές-1669) 6
ΕΕΝΕΦ250 EENEF250 Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Κείμενα ΙΙ (1669-1880) 6
ΕΕΝΕΦ251 EENEF251 Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Κείμενα ΙΙΙ (1880-1930) 6
ΕΕΝΕΦ252 EENEF252 Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Κείμενα IV (1930-σήμερα) 6
ΕΕΝΕΦ253 EENEF253 Νεοελληνική Γραμματεία Ι 6
ΕΕΝΕΦ255 EENEF255 Νεοελληνικά λογοτεχνικά είδη Ι 6
ΕΕΝΕΦ256 ENNEF256 Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Είδη ΙΙ 6
ΕΕΝΕΦ258 EENEF258 Νεοελληνικά λογοτεχνικά Ρεύματα και Κινήματα ΙΙ (1914 κ.ε.) 6
ΕΕΝΕΦ259 EENEF259 Εφαρμογές Συγκριτικής Γραμματολογίας Ι 6
ΕΕΝΕΦ260 EENEF260 Εφαρμογές Συγκριτικής Γραμματολογίας ΙΙ 6
ΕΕΝΕΦ261 EENEF261 Ειδικά Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας (Σεμινάριο) 6
ΕΕΝΕΦ262 EENEF262 Eρευνητικά Προβλήματα και Ζητήματα της Νεοελληνικής Φιλολογίας I (Σεμινάριο) 6
ΕΕΝΕΦ263 EENEF263 Ερευνητικά Προβλήματα και Ζητήματα της Νεοελληνικής Φιλολογίας ΙΙ 6
ΕΕΝΕΦ264 EENEF264 Νεοελληνική Δραματουργία 6
ΕΕΝΕΦ265 EENEF265 Νεοελληνική Λογοτεχνική Κριτική 6
ΕΕΝΕΦ267 EENEF267 Ζητήματα Διακειμενικών Σχέσεων ΙΙ 6
ΕΕΝΕΦ268 EENEF268 Εφαρμογές Θεωρίας της Λογοτεχνίας Ι 6
ΕΕΝΕΦ269 EENEF269 Εφαρμογές Θεωρίας της Λογοτεχνίας ΙΙ 6
ΕΕΝΕΦ270 EENEF270 Γυναικεία γραφή 6
ΕΕΝΕΦ271 EENEF271 Αναγνώσεις Κειμένων της Νεοελληνικής λογοτεχνίας / Γραμματείας του 20ου και 21ου αι. 6
ΕΕΝΕΦ272 EENEF272 Διδακτική της Λογοτεχνίας 6
ΕΕΠΑΙΔ533 EEPAID533 Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Διδακτικές Ασκήσεις 6
ΕΕΠΑΙΔ535 EEPAID535 Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Διδακτικές Ασκήσεις 6
ΕΕΠΑΙΔ536 EEPAID536 Διαπολιτισμική Αγωγή 6
ΕΕΠΑΙΔ539 EEPAID539 Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση 6
ΕΕΦΙΛΟΣ511 EEFILOS511 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία IΙ 6
ΕΕΦΙΛΟΣ513 EEPHILOS513 Ερμηνείες της Αρχαίας στη Σύγχρονη Ελληνική Φιλοσοφία: Πλάτων 6
ΕΕΨΥΧ521 EEPSYCH521 Ψυχολογία Ι 6
ΛΦ121 LF121 Λατινική Θεματογραφία 6
ΛΦ122 LF122 Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας 6
ΛΦ123 LF123 Πεζογραφία Ι 6
ΛΦ124 LF124 Ποιητικά Κείμενα Ι 6
ΝΕΦ201 NEF201 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία και Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι 6
ΝΕΦ202 NEF202 Ιστορία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας ΙΙ 6
ΝΕΦ203 NEF203 Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας 6
ΝΕΦ204 NEF204 Εισαγωγή στη Συγκριτική Γραμματολογία 6
ΠΑ551 PA551 Πρακτική Άσκηση 6
ΠΑΙΔ531 PAID531 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη 6
ΠΑΙΔ532 PAID532 Γενική Διδακτική: Μάθηση και Διδασκαλία- Διδακτικές Ασκήσεις 6
ΥΑΕΦ142 YAEF142 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 6
ΥΑΕΦ144 YAEF144 Λυρική Ποίηση 6
ΥΑΕΦ146 YAEF146 Ιστοριογραφία 6
ΥΑΕΦ148 YAEF148 Φιλοσοφικά Κείμενα 6
ΥΒΦ271 YBF271 Βυζαντινή Υμνογραφία 6
ΥΒΦ272 YBF272 Βυζαντινή Ιστοριογραφία 6
ΥΓΛΩ322 ΥGLV322 Κειμενογλωσσολογία 6
ΥΓΛΩ328 ΥGLV328 Λεξικολογία 6
ΥΓΛΩ337 ΥGLV337 Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης 6
ΥΓΛΩ339 ΥGLV339 Σύγχρονες μορφολογικές θεωρίες 6
ΥΓΛΩ340 ΥGLV340 Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας 6
ΥΓΛΩ362 ΥGLV362 Γλωσσική Αλλαγή 6
ΥΛΦ171 YLF171 Πεζογραφία ΙΙ 6
ΥΛΦ172 YLF172 Ποιητικά Κείμενα ΙΙ 6
ΥΛΦ173 YLF173 Έπος 6
ΥΛΦ186 YLF186 Ιστοριογραφία 6
ΥΝΕΦ241 YNEF241 Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία (αρχές-1669) 6
ΥΝΕΦ242 YNEF242 Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία (1669-1830) 6
ΥΝΕΦ243 YNEF243 Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία (1830-1914) 6
ΥΝΕΦ244 YNEF244 Νεοελληνική Λογοτεχνία/ Γραμματεία (1914-1974) 6