Όνομα/Name: Χελιδώνη Στέλλα / Chelidoni Stella
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / ASSISTANT PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα, 9.30-11.30 π.μ.
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39920
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

• Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (αρχές-1830). • Δημώδες Βυζαντινό/Πρώιμο Νεοελληνικό Ερωτικό Μυθιστόρημα. • Αφηγηματολογία , Η Σημειολογία των Αφηγηματικών Παραδόσεων. • Έκδοση υστεροβυζαντινών και νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων. • Θεωρία της Λογοτεχνίας.