Μαστρογιάννη Άννα / Mastrogianni Anna


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Νεολατινική Λογοτεχνία.
• Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση.
• Ιταλικός ουμανισμός.

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1984-1989: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Ειδίκευση: Κλασική Φιλολογία.
• 1991-1992: Φοιτήτρια Erasmus, Πανεπιστήμιο Αμβούργου.
• 1992-1999: Πανεπιστήμιο Αμβούργου, Διδακτορικό (Νεολατινική Φιλολογία).
Διδ. διατριβή: Die Poemata des Petrus Crinitus und ihre Horazimitation Επόπτης: Καθηγ. Walther Ludwig.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 1994-1997: Πανεπιστήμιο Αμβούργου, επιστημονικός βοηθός (Wissenschaftliche Mitarbeiterin).
• 2002-2004, 2005-2006: Πανεπιστήμιο Ernst-Moritz-Arndt, Greifswald, επιστημονικός βοηθός (Wissenschaftliche Mitarbeiterin).
• 2006-2012: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας.
• 2012- : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Mastrogianni, A.: Die Poemata des Petrus Crinitus und ihre Horazimitation. Text, Übersetzung und Kommentar, Μünster 2002 (Hamburger Beiträge zur Neulatinistik 3).
• Mastrogianni, A.: Petrus Crinitus, De poetis latinis, Berlin/New York 2014 (υπό έκδοση).
• Mastrogianni, Α.: «Lateinstudien im heutigen Griechenland. Τα Λατινικά στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Forum Classicum 4 (1999), 78-80.
• Mastrogianni, A.: «Graeculus barbatus: Αναγεννησιακές απόψεις για τους Έλληνες», στο: Α. Ν. Μιχαλόπουλος, Χ. Τσίτσιου-Χελιδόνη (επιμ.), Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη. Κοινωνική και πνευματική ζωή. Πρακτικά Η΄ Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Κομοτηνή 2-5 Μαΐου 2007, Αθήνα 2013, 411-421.
• Mastrogianni, A.: «Cyriacus in Thrakien», στο: L.