Κωνσταντινίδου Μαρία / Konstantinidou Maria


 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Πρώιμη Βυζαντινή Πεζογραφία
• Πατερική Λογοτεχνία
• Ρητορική – Ομιλητική
• Παλαιογραφία
• Παπυρολογία

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1994-1998: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Tμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Πτυχίο (κατεύθυνση Ιστορίας).
• 1998-2000: Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Lincoln College, Μεταπτυχιακό (ΜPhil), Βυζαντινές Σπουδές.
• 2001-2006: Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Lincoln College, Διδακτορικό, Σχολή Κλασικών Σπουδών.
Διδ. διατριβή: Oı ομιλίες του Ιωάννη Χρυσοστόμου στις επιστολές του Παύλου προς Τίτο. Κριτική έκδοση, εισαγωγή και σχόλια. Επόπτης: Nigel G. Wilson.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 2006-2008: Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Σχολή Κλασικών Σπουδών, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια με υποτροφία Ωνασσείου Ιδρύματος.
• 2008-2010: Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Πρόγραμμα ‘Reception of Greek Literature 300BC-800AD: Traditions of the Fragment’ μεταδιδακτορική ερευνήτρια.
• 2010 και 2012: Second and third Lincoln College Summer Schools in Greek Palaeography, (Lincoln College, Σχολή Κλασικών Σπουδών και Βοδλειανή Βιβλιοθήκη, Οξφόρδη), Διδάσκουσα και ακαδημαϊκή συντονίστρια.
• 2011-2012: ΔΠΘ (Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας), Συμβασιούχος Διδάσκουσα ΠΔ 407/1980.
• 2013: -ΔΠΘ (Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας), Λέκτορας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• “Festal Letters: Fragments of a genre.” In G. Ioannidou, M. Konstantinidou, D. Obbink (εκδ.), Traditions of the Fragments, στη σειρά Sozomena, De Gruyter (υπό έκδοση)
• “5074 Cyril of Alexandria, Easter Homily XXVIII 77.944-8” N. Gonis, D. Obbink, P. J. Parsons (εκδ.), The Oxyrhynchus Papyri LXXVI, Λονδίνο 2011, 67-9.
• “Identifying Hands: Different Scribes or Different Books? The Example of Scribe #A1”, T. Gagos (εκδ.), Proceedings of the 25th International Congress of Papyrology: Ann Arbor, July 29 August 4, 2007, Ann Arbor, 355-364.
• “Opting for a Text Type: New Testament Quotations in Patristic Writings. Scribal Interference in John Chrysostom’s Homilies on Titus” H. A. G. Houghton and D. C. Parker (eds), Textual Variation: Theological and Social Tendencies? Papers from the Fifth Birmingham Colloquium on the Textual Criticism of the New Testament, Piscataway, 2008.

Προβολές τρέχουσας σελίδας:929