25/1/2018 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Oι φοιτητές του Η’ εξαμήνου θα θεωρούνται «Επι Πτυχίω» και ως συνέπεια θα δικαιούνται να δηλώσουν ΚΑΙ τα χειμερινά μαθήματα που χρωστούν, και επομένως να συμμετέχουν στις σχετικές εξετάσεις, στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε ακ. έτους.

Από 29/3/2016 και από την τρέχουσα εαρινή περίοδο δηλώσεων, στο Unistudent θα εμφανίζονται στους φοιτητές Η’ εξαμήνου ΚΑΙ τα χειμερινά μαθήματα προς επιλογή, με την προϋπόθεση της προγενέστερης δήλωσης, δηλαδή ο φοιτητής να είχε κάνει σχετική δήλωση στο παρελθόν.