ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023


Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στον Β΄ και Γ΄ Κύκλο Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 για τους υποψήφιους διδάκτορες.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το skypename  τους, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022, μέσω email στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

texts-culture@helit.duth.gr

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για την ακριβή ώρα συνέντευξης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ.