23/4/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ERASMUS+


Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ οι φοιτητές του Τμήματος (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες) έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού, […]

Πρακτική Άσκηση-Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας


Πληροφορίες Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ του κεντρικού μενού. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του ΔΠΘ Διάγραμμα Ροής της Πρακτικής Άσκησης Κριτήρια Εισαγωγής στην Πρακτική [...]

Μαστρογιάννη Άννα / Mastrogianni Anna


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ • Νεολατινική Λογοτεχνία. • Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση. • Ιταλικός ουμανισμός. ΣΠΟΥΔΕΣ • 1984-1989: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Ειδίκευση: Κλασική Φιλολογία. • 1991-1992: Φοιτήτρια […]

Ερευνητικά Προγράμματα


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΕΡΕΥΝΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ του κεντρικού μενού. Έργο Θαλής (MIS 379335 ) Προσαρμογή της Κλίμακας Strategy Inventory For Language Learning (S.I.L.L) και Προσδιορισμός του Προφίλ Στρατηγικών […]

Αρχική


Σημαντικές ενημερώσεις Πρόγραμμα εξεταστικής   Μεταπτυχιακές σπουδές 2024-2025 Προθεσμίες Αιτήσεις σίτισης έως 28/6/2024   Αιτήσεις ορκωμοσίας έως 7/7/2024 Εκδηλώσεις Σεμινάριο του Α. Αντωνόπουλου στις 25/6/2024   Υποστήριξη ΜΔΕ του Α. [...]