Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Δίπλωμα Α' κύκλου)

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την εξεταστέα ύλη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2015-2016 του Π.Μ.Σ.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε δείγμα κειμένου εξέτασης Αγγλικής γλώσσας.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ εξεταστέα ύλη του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος - να προσέλθουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού και να δηλώσουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο σπουδών 2014-2015.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την εξεταστέα ύλη του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 του Π.Μ.Σ.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα των εξετάσεων της Ξένης Γλώσσας του Π.Μ.Σ. Β’ κύκλου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου 2013-2014 του Π.Μ.Σ.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου 2013-2014 του Π.Μ.Σ.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ 2013-2014, της προθεσμίας εγγραφής τους και τα σχετικά δικαιολογητικά εγγραφής

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα των εξετάσεων της Ξένης Γλώσσας του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε πληροφορίες σχετικά με την εξέταση της Αγγλικής Γλώσσας.

Πατήστε ΕΔΩ για τους επιτυχόντες των εξετάσεων Οκτ 2012

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την βαθμολογία της εξέτασης (Οκτ 2012) στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.