28/11/2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΠΣ


Αγαπητές φοιτήτριες,
αγαπητοί φοιτητές,

ήδη λάβατε (ή τις επόμενες ημέρες θα λάβετε) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ξεχωριστό για κάθε προπτυχιακό μάθημα στο οποίο έχετε εγγραφεί για το τρέχον εξάμηνο, γι΄αυτό μη διαγράψετε κανένα σχετικό μήνυμα, πριν ολοκληρώσετε την αξιόλογηση όλων των μαθημάτων), με το οποίο ειδοποιείσθε για την έναρξη της διδασκαλίας αξιολόγησης του διδακτικού έργου η οποία για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας θα διαρκέσει μέχρι τις 22/12/2023.

Στο κάθε μήνυμα (e-mail) σάς κοινοποιείται ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ, στην οποία πρέπει να συνδεθείτε, καθώς και ένα “κλειδί” (token, ξεχωριστό για το κάθε μάθημα) που πρέπει να το εισαγάγετε, προκειμένου να σας δοθεί η άδεια να καταθέσετε την αξιολόγησή σας. Μπαίνετε σε κάθε μέιλ και κάνετε την διαδικασία ξεχωριστά για κάθε μαθημα.

Παρακαλούμε να το θεωρήσετε και ως δικαίωμα αλλά και ως υποχρέωσή σας να αξιολογήσετε το διδακτικό έργο. Οι αξιολογήσεις σας, εκτός του ότι παρέχουν “ανατροφοδότηση” στους διδάσκοντες (είτε ως επιβεβαίωση είτε ως έναυσμα για να βελτιώσουν την διδασκαλία), αποτελούν χρήσιμο εργαλείο και για κάθε μελλοντική πιστοποίηση του Τμήματος και του Δ.Π.Θ. γενικά. Γι’ αυτό σας προτρέπουμε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα (ή αλλιώς: να εκπληρώσετε αυτή την υποχρέωσή σας), μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ευσυνείδητα, χωρίς εμπάθεια, αλλά και χωρίς φόβο (οι αξιολογήσεις είναι ανώνυμες).

28/11/2023 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


update 28/11/2023

Ανακοινώνεται ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα διεξαχθούν ως εξής:

Α/Α ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ KAI ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ

5-12-2023

Δ΄ ΠΡΟΚΑΤ 9:00-11:30
2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ

5-12-2023

Δ΄ ΠΡΟΚΑΤ 12:00-14:30
3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΤΗ

5-12-2023

Δ΄ ΠΡΟΚΑΤ 16:00-18:30

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έντυπο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

 

update 9/11/2023

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023-2024

 

update 31/10/2023

Ανακοινώνεται σε όσους ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας secr@helit.duth.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο Πτυχίου (για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

 

update 28/3/2023

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

28/11/2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ


Κατεβάστε την αίτηση ΔΕΠ για αναπλήρωση ΕΔΩ (doc)

Δείτε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΕΔΩ

 

  Μέρα / ώρα / αίθουσα αναπλήρωσης Μάθημα Ημερομηνία μαθήματος που χάνεται
5/10/2023, 15:00-18:00, Β’ ΤΙΕ 55YKΕ1801 6/10/2023
10/10/2023, 12:00-15:00, Β’ ΤΙΕ 55YKΕ1802 9/10/2023
10/10/2023, 12:00-15:00, Ε’ ΥΑΕΦ148 6/10/2023
10/10/2023, 15:00-18:00, Β’ ΝΕΦ201 5/10/2023
11/10/2023, 9:00-12:00, Γ’ ΕΕΝΕΦ249 6/10/2023
12/10/2023, 9.00-12.00, Γ’ ΑΕΦ 101 (Τμήμα Α-Μαλ) 9/10/2023
12/10/2023, 15:00-18:00, Β’ ΤΙΕ 55YKΕ1801 13/10/2023
17/10/2023, 12:00-15:00, Ε’ ΥΑΕΦ148 13/10/2023
17/10/2023, 12:00-15:00, Β’ ΤΙΕ 55YKΕ1802 16/10/2023
17/10/2023, 9:00-12:00, A’ ΛΦ121 (Τμήμα Μαμ-Ω) 20/10/2023
19/10/2023, 9.00-12.00, Γ’ ΑΕΦ 101 (Τμήμα Α-Μαλ) 16/10/2023
25/10/2023, 15.00-18.00, Γ’ ΥΛΦ171 24/10/2023
26/10/2023, 9.00-12.00, Γ’ ΛΦ121 (Τμήμα Μαμ-Ω) 27/10/2023
27/10/2023, 15.00-18.00, Ε’ ΒΦ221 (Τμήμα Α-Μαλ) 3/10/2023
2/11/2023, 9.00-12.00, Γ’ ΝΕΦ201 (Τμήμα Μαμ-Ω) Αντί για 15.00-18.00 την ίδια μέρα
2/11/2023, 12.00-15.00, Δ’ ΝΕΦ201 (Τμήμα Α-Μαλ) Αντί για 15.00-18.00 την ίδια μέρα
6/11/2023, 9.00-12.00, Ε’ ΝΕΦ203 (Τμήμα Μαμ-Ω) 18/10/2023
7/11/2023, 15.00-18.00, Β’ ΕΕΠΑΙΔ535 9/12/2023
7/11/2023, 9.00-12, Γ’ ΠΑΙΔ531 9/12/2023
14/11/2023, 9.30-12.00, Α΄ ΛΦ121 (Τμήμα Α-Μαλ) 18/10/2023
14/11/2023, 12.00-15.00, Α’ ΛΦ123 25/10/2023
16/11/2023, 9.00-12.00, Γ’ ΛΦ121 (Τμήμα Μαμ-Ω) 10/11/2023
20/11/2023, 9.00-12.00, Ε΄ ΝΕΦ203 (Τμήμα Μαμ-Ω)
21/11/2023, 11.00-13.15, Β’ ΥΒΦ272 15/11/2023
21/11/2023, 15.00-18.00, Δ’ ΕΕΝΕΦ257 11/10/2023
22/11/2023, 9.00-12.00, Γ’ ΒΦ221, Τμήμα Α-Μαλ 14/11/2023
22/11/2023, 18.00-19.30, A’ Σειρά εργαστηρίων
24/11/2023, 12.00-15.00, Δ’ ΚΦΙ501 19/10/2023
27/11/2023, 15.00-18.00, Β’ Διάλεξη – δοκιμαστικό μάθημα της κας Γ. Ταϊέττι
28/11/2023, 9.30-12.00, Α’ ΛΦ121 (Τμήμα Α- Μαλ) 8/10/2023
29/11/2023, 18.00-19.30, A’ Σειρά εργαστηρίων
1/12/2023, 9.30-12.00, Δ’ ΥΛΦ173 27/11/2023
5/12/2023, 10.00-12.00, Β’ ΕΕΒΦ295 16/11/2023
NEW 5/12/2023, 9.00-18.30, Δ’ Κατατακτήριες Εξετάσεις
NEW 5/12/2023, 12.00-15.00, Β’ ΒΦ221,  Τμήμα Μαμ-Ω 22/12/2023
6/12/2023, 18.00-19.30, A’ Σειρά εργαστηρίων
11/12/2023 9.00-12.00, Ε΄ ΥΝΕΦ241
13/12/2023, 18.00-19.30, A’ Σειρά εργαστηρίων
18/12/2023, 15.00-18.00, Α’ ΑΕΦ104 21/12/2023
NEW 18/12/2023, 18.00-21.00, Ε’ ΝΕΦ203 (Τμήμα Μαμ-Ω) 20/12/2023

 

 

 

25/11/2023 ΣΙΤΙΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ


update 25/11/2023

Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 η προθεσμία για τις αιτήσεις σίτισης ώστε οι φοιτητές/τριες να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους.

 

update 3/11/2023

Παραλαβή δωματίων από επιλαχόντες στις φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, ακαδημαϊκου ετους 2023-2024.

 

update 20/10/2023

Αποτελέσματα στέγασης Κομοτηνής. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

 

update 12/10/2023

Παράταση για την υποβολή αίτησης σίτισης από τους/τις φοιτητές/τριες του ΔΠΘ. που φοιτούν στο Β΄ έτος έως επί πτυχίω. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

 

update 5/10/2023

Υποβολή αίτησης σίτισης από τους φοιτητές που φοιτούν στο Α’ έτος. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Υποβολή αίτησης στέγασης των φοιτητών που φοιτούν στο Α΄ έτος. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Παράταση για την υποβολή αίτησης σίτισης από φοιτητές που φοιτούν στο Β΄ έτος έως και επί πτυχίω. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

 

update 2/10/2023

Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις σίτισης που έχουν υποβληθεί από φοιτητές Β΄ έτους έως και επί πτυχίω

 

update 25/9/2023

Πρόσκληση υποβολής αίτησης σίτισης από τους φοιτητές που φοιτούν στο Β’  έτος έως πτυχίο έως 5/10/2023

Δεν αφορά τους πρωτοετείς, για τους οποίους θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση

 

update 27/4/2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης στέγασης για το ακ. έτος 2023-2024.

 

update 13/3/2023

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για στέγαση όλων των προπτυχιακών φοιτητών για το Ακ. Έτος 2023-2024

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για σίτιση όλων των φοιτητών για το Ακ. έτος 2023-2024

 

25/11/2023 ERASMUS+


Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ οι φοιτητές του Τμήματος (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες) έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού, με τα οποία το Τμήμα βρίσκεται σε συνεργασία, λαμβάνοντας υποτροφία για σπουδές, ή να απασχοληθούν σε κάποιον φορέα (επιχείρηση, Οργανισμό, Ινστιτούτο, ΜΚΟ, Πανεπιστήμιο κ.λπ.), σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους, σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, λαμβάνοντας υποτροφία για πρακτική άσκηση. Η αναγνώριση των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι πλήρης και πραγματοποιείται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System / ECTS).

Στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος το Τμήμα μας συνεργάζεται με 41 Ιδρύματα σε 11 χώρες του εξωτερικού.Βλ. σχετικά. Για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης, αλλά οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν τον φορέα υποδοχής, που θα τους κάνει δεκτούς για το διάστημα που τους ενδιαφέρει. Η ελάχιστη διάρκεια της περιόδου μετακίνησης για σπουδές και για πρακτική άσκηση είναι 2 μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση είναι 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών. Η υποτροφία καλύπτει ένα ικανοποιητικό μέρος των δαπανών στο εξωτερικό και το ύψος της καθορίζεται με βάση το κόστος διαβίωσης της χώρας υποδοχής του φοιτητή.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν ΕΔΩ.

Μπορείτε να δείτε θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω του Erasmus+ ΕΔΩ.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος:  Επίκ. Καθηγήτρια Άννα Μαστρογιάννη


update 21/11/2023: Πρόγραμμα ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ(2022-2024)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Κρατικό Πανεπιστήμιο «Λομονόσοφ» της Μόσχας υλοποιούν για το ακαδημαϊκό έτος2023-2024πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+. Η κινητικότητα αφορά ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ελληνικής ΦιλολογίαςγιαΔιδασκαλία (STΑ) ή Επιμόρφωση (STT), είναι διάρκειας 5 ημερών δραστηριοτήτων + 2 ημερών ταξιδίου και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/07/2024. Η επιχορήγηση είναι ίση με 1.535 ευρώ [275 ευρώ δαπάνες ταξιδίου + (180 ευρώ x 7ημ.) ατομικές δαπάνες]. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συντονίστριας του Προγράμματος Erasmus+ (Επίκ. Καθηγ. Άννα Μαστρογιάννη) έως τηνΠαρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.

 

update 16/10/2023: Πρόγραμμα ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2023-2024

Προκήρυξη σχετικά με τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης δύο μηνών για καταλογογράφηση ελληνικών βιβλίων στη Βιβλιοθήκη του παν/μίου του Μιλάνου (pdf).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την  Επίκ. Καθηγήτρια Άννα Μαστρογιάννη

 

update 24/9/2023: Πρόγραμμα ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (docx)

 

update 20/9/2023:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2023-2024 (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ (doc)

 

update 31/3/2023:

Online ενημερωτική συνάντηση για κινητικότητες για Σπουδές & Πρακτική Erasmus+

update 20/3/2023:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2023-2024

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2023-2024

update 9/2/2023:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2022-2023

20/11/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Δείτε το Πρόγραμμα Σεμιναρίων Πρακτικής ΕΔΩ (pdf)

 

update 20/11/2023:

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450.pdf

 

update 10/11/2023:

Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση στις 15/11/2023.

 

update 18/9/2023:

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα σεμιναρίων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024.

Περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Σε συνέχεια του Ν.5057/2023 γνωστοποιούμε ότι το άρθρο 69 θα έχει εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εξής. Οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη του νόμου Ν.4957/2022.

20/11/2023 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


update 20/11/2023:

Κύρωση πινάκων μετεγγραφών-μετακινήσεων 2023-2024 και Εγκύκλιος δικαιολογητικών.pdf

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, μετεγγραφή /μετακίνηση φοιτητές, στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος με εξουσιοδοτημένη εταιρία ταχυμεταφοράς (courier), ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως μέχρι και την 28-11-2023 τα δικαιολογητικά που έχουν επικαλεστεί στην ηλεκτρονική τους αίτηση για μετεγγραφή και ορίζονται σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς επίσης, μία φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή) και ενα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στη συνέχεια η εγγραφή τους στο Τμήμα.

 

update 18/10/2023:

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από την 16/10/2023 μέχρι την 27/10/2023, μέσω του www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

8/11/2023 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


ΝΟΕ-2023: ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΝΟΕ-2022: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΜΑΡ-2022: ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΑΡ-2022: ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΚ-2021: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ

ΝΟΕ-2019: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ

ΔΕΚ-2018: ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ.

ΝΟΕ-2018: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΩΜΗ

ΑΥΓ-2018: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΜΑΡΑ

31/10/2023 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ


update 31/10/2023:

Η τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00. Η τελετή Ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στον χώρο του Κεντρικού Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής.

Όσοι από τους παραπάνω αποφοίτους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή  θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 31/10/2023 έως 27/11/2023 να εισέλθουν στη σελίδα https://students.duth.gr με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να αιτηθούν τη  συμμετοχή  τους στην Ορκωμοσία, επιλέγοντας  από  το  μενού Βαθμολογία-> Προϋποθέσεις Πτυχίου-> Αίτηση Ορκωμοσίας.

Θα χρειαστεί να αναρτήσουν:

Αίτηση Συμμετοχής στην Ορκωμοσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την Ορκωμοσία είναι να έχουν τακτοποιηθεί μέχρι τις  27/11/2023  εκκρεμότητες  (εφόσον  υπάρχουν)  με  τις  Υπηρεσίες  του Πανεπιστημίου:

− Βιβλιοθήκη (εάν οφείλονται βιβλία ή εάν οφείλονται προς επιστροφή βιβλία στον «Εύδοξο») και

− Φοιτητική Εστία  (να μην  υπάρχουν  εκκρεμείς  υποχρεώσεις  στέγασης,  εφόσον  έγινε χρήση).

 Η Γραμματεία θα ενημερωθεί από τη Βιβλιοθήκη και το Γραφείο Φοιτητικών Εστιών ή Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από τους αποφοίτους να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Μετά το πέρας της Ορκωμοσίας θα μπορείτε να παραλάβετε από τη σελίδα https://students.duth.gr (μετά από ημερομηνία που θα ανακοινωθεί) τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΛ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚ 2022

30/10/2023 ΕΚΛΟΓΕΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ


Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία καθορίζονται θέματα σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις του νέου νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

update 30/10/2023

Διαπιστωτική πράξη άγονης διαδικασίας για την εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος (pdf).


update 18/9/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος (pdf)

Αίτηση Υποψηφιότητας (doc)


update 19/7/2023

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τμήματος


update 18/7/2023

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος


update 29/6/2023

Διαπιστωτ. Πράξη Κοσμήτορα για την εκλογή εκπροσ. μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητ. της ΣΚΑΣ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος


update 23/6/2023

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας – Παλαιογραφίας


update 25/5/2023

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τμήματος.

ΑΙΤΗΣΗ


update 12/5/2023

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΙΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΕΠ


update 2/5/2023

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία.


update 27/4/2023

Υπόδειξη εκπροσώπου στην επιτροπή Στέγασης για την πόλη της Κομοτηνής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών για τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


update 11/1/2023

Κλήρωση για συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής, πρόχειρων διαγωισμών, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής βιβλίων, καταστροφής και διαγραφής άχρηστου υλικού του Τμήματος.


update 23/11/2022

Ορισμός εκπροσώπων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΔΠΘ

Ορισμός εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΔΠΘ


update 14/11/2022

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.


update 20/10/2022

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ορισμός εκπροσώπου φοιτητών στην Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


update 7/10/2022

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της ΣΚΑΣ.


update 17/6/2022

Απόφαση Συγκλήτου-Ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΕΦ


update 31/5/2022

Υπόδειξη εκπροσώπου στην επιτροπή Στέγασης για την πόλη της Κομοτηνής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.


update 30/5/2022

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών για τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΠΘ για το ακ. έτος 2022-2023


update 6/5/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 2022


update 4/5/2022

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας


update 13/12/2021

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας


update 9/12/2021

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας +ΜόρΦωΣη του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Έρευνας για την Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης και Έρευνας Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας H. & N. Eideneier του Τμήματος.pdf


update 25/11/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ +ΜόρΦωΣη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ H. & N. EIDENEIER


update 24/11/2021

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ


update 23/11/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


update 28/9/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ