28/5/2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ


Εαρινό εξάμηνο 2022-2023


Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου.xlsx

 

update 28/5/2023:

Την Παρασκευή 2/6, το ΕΕΝΕΦ245 (γραπτή εξέταση) να εξεταστεί 11:00-13:00 και το ΕΕΝΕΦ271 13:00-15:00 (προφορικά).


update 22/5/2023:

Το μάθημα ΥΑΕΦ146 θα εξεταστεί στις 12/6/2023, 15:00-18:00, Αιθ. E’


update 17/5/2023:

Το μάθημα ΥΛΦ186 θα εξεταστεί στις 16/6/2023, 13:00-15:00, Αιθ. Α’


update 16/5/2023:

Το μάθημα ΠΑΙΔ531 εξετάζεται με απαλλακτική εργασία.


update 15/5/2023:

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2022-2023 σε μορφή xlsx (βλ παραπάνω).

Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε έγκαιρα με νέα ανακοίνωση.

Προβολές τρέχουσας σελίδας:1832

25/5/2023 ΕΚΛΟΓΕΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ


Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία καθορίζονται θέματα σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις του νέου νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

update 25/5/2023

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τμήματος.

ΑΙΤΗΣΗ


update 12/5/2023

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΙΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΕΠ


update 2/5/2023

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία.


update 27/4/2023

Υπόδειξη εκπροσώπου στην επιτροπή Στέγασης για την πόλη της Κομοτηνής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών για τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


update 11/1/2023

Κλήρωση για συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής, πρόχειρων διαγωισμών, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής βιβλίων, καταστροφής και διαγραφής άχρηστου υλικού του Τμήματος.


update 23/11/2022

Ορισμός εκπροσώπων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΔΠΘ

Ορισμός εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΔΠΘ


update 14/11/2022

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.


update 20/10/2022

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ορισμός εκπροσώπου φοιτητών στην Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


update 7/10/2022

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της ΣΚΑΣ.


update 17/6/2022

Απόφαση Συγκλήτου-Ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΕΦ


update 31/5/2022

Υπόδειξη εκπροσώπου στην επιτροπή Στέγασης για την πόλη της Κομοτηνής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.


update 30/5/2022

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών για τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΠΘ για το ακ. έτος 2022-2023


update 6/5/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 2022


update 4/5/2022

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας


update 13/12/2021

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας


update 9/12/2021

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας +ΜόρΦωΣη του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Έρευνας για την Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης και Έρευνας Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας H. & N. Eideneier του Τμήματος.pdf


update 25/11/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ +ΜόρΦωΣη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ H. & N. EIDENEIER


update 24/11/2021

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ


update 23/11/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


update 28/9/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


Προβολές τρέχουσας σελίδας:387

13/5/2023 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


https://eudoxus.gr/

Τα προτεινόμενα συγγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.


Εαρινό εξάμηνο 2022-2023

update 13/5/2023:

Oι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι 18/5/2023, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί στις 2/6/2023.

 

update 5/5/2023:

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι 12/5/2023, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί στις 30/5/2023.

 

update 20/3/2023:

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν 21/3/2023 και θα ολοκληρωθούν 5/5/2023.

Η διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο θα ολοκληρωθεί 19/5/2023.

Οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου.

 

Προβολές τρέχουσας σελίδας:695

11/5/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ Π.Μ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Σ.


Ακ. έτος 2023-2024

Π.Μ.Σ. “Αρχαία Ελληνική Γραφή” (αιτήσεις από 6/6/2023 έως 30/8/2023)

Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός” (αιτήσεις από 3/7/2023 έως 28/7/2023)

Π.Μ.Σ. “Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή” (αιτήσεις από 9/5/2023 έως 9/6/2023)

Π.Δ.Σ. “Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής” (αιτήσεις από 1/9/2023 έως 20/9/2023)

Προβολές τρέχουσας σελίδας:1522

27/4/2023 ΣΙΤΙΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ


Ακ. έτος 2023-2024


update 27/4/2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης στέγασης για το ακ. έτος 2023-2024.

 

update 13/3/2023

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για στέγαση όλων των προπτυχιακών φοιτητών για το Ακ. Έτος 2023-2024

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για σίτιση όλων των φοιτητών για το Ακ. έτος 2023-2024


 

 

Ακ. έτος 2022-2023


update 1/3/2023

Επείγουσα υπενθύμιση προς τους φοιτητές που δεν υπέβαλαν αίτηση σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, να προχωρήσουν στην υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://estia.duth.gr


update 9/2/2023

Επείγουσα υπενθύμιση προς τους φοιτητές που δεν υπέβαλαν αίτηση σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, να προχωρήσουν στην υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://estia.duth.gr


update 1/12/2022

Οι φοιτητές που  θα εγγραφούν στο ΔΠΘ  από μετεγγραφή ή ως εισαγόμενοι με ειδικές κατηγορίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για σίτιση και στέγαση ηλεκτρονικά στην εφαρμογή estia.duth.gr. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.


update 4/10/2022

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του ΔΠΘ που φοιτούν στο Α΄ έτος σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για σίτιση και στέγαση ηλεκτρονικά στην εφαρμογή estia.duth.gr. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.


update 27/9/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. (ΑΠΟ Β΄ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ: Για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του εστιατορίου, παρακαλούμε να υποβάλετε άμεσα αίτηση σίτισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://estia.duth.gr, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη σίτισή σας. Υπενθυμίζεται ότι η  λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου στηρίζεται  στον αριθμό των αιτήσεων σίτισης των φοιτητών και όσο λιγότερες αιτήσεις υπάρχουν τόσο λιγότερες μερίδες θα είναι διαθέσιμες για εσάς. Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε όλες και όλοι στις βασικές σας υποχρεώσεις απέναντι στο πανεπιστήμιο και μία από αυτές είναι και η ετήσια υποβολή αίτησης σίτισης.


update 24/5/2022

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΔΠΘ να υποβάλουν άμεσα αίτηση σίτισης  στο https://estia.duth.gr, με μόνα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Η υποβολή αίτησης θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη σίτιση. Υπενθυμίζεται ότι η  λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου στηρίζεται  στον αριθμό των αιτήσεων σίτισης των φοιτητών και όσο λιγότερες αιτήσεις υπάρχουν τόσο λιγότερες μερίδες θα είναι διαθέσιμες για τους φοιτητές.


update 16/4/2022

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στέγασης και σίτισης του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23 έως και τη Δευτέρα 02-05-2022. H υποβολή των αιτήσεων γίνεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή estia.duth. gr.


update 10/3/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

 

 

Προβολές τρέχουσας σελίδας:1137

7/4/2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


Αγαπητές φοιτήτριες,
αγαπητοί φοιτητές,

ήδη λάβατε (ή τις επόμενες ημέρες θα λάβετε) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ξεχωριστό για κάθε μάθημα στο οποίο έχετε εγγραφεί για το τρέχον εξάμηνο, γι΄αυτό μη διαγράψετε κανένα σχετικό μήνυμα, πριν ολοκληρώσετε την αξιόλογηση όλων των μαθημάτων), με το οποίο ειδοποιείσθε για την έναρξη της διδασκαλίας αξιολόγησης του διδακτικού έργου (η οποία για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας θα διαρκέσει μέχρι τις 14/5/2023).

Στο κάθε μήνυμα (e-mail) σάς κοινοποιείται ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ, στην οποία πρέπει να συνδεθείτε, καθώς και ένα “κλειδί” (token, ξεχωριστό για το κάθε μάθημα) που πρέπει να το εισαγάγετε, προκειμένου να σας δοθεί η άδεια να καταθέσετε την αξιολόγησή σας. Μπαίνετε σε κάθε μέιλ και κάνετε την διαδικασία ξεχωριστά για κάθε μαθημα.

Παρακαλούμε να το θεωρήσετε και ως δικαίωμα αλλά και ως υποχρέωσή σας να αξιολογήσετε το διδακτικό έργο. Οι αξιολογήσεις σας, εκτός του ότι παρέχουν “ανατροφοδότηση” στους διδάσκοντες (είτε ως επιβεβαίωση είτε ως έναυσμα για να βελτιώσουν την διδασκαλία), αποτελούν χρήσιμο εργαλείο και για κάθε μελλοντική πιστοποίηση του Τμήματος και του Δ.Π.Θ. γενικά. Γι’ αυτό σας προτρέπουμε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα (ή αλλιώς: να εκπληρώσετε αυτή την υποχρέωσή σας), μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ευσυνείδητα, χωρίς εμπάθεια, αλλά και χωρίς φόβο (οι αξιολογήσεις είναι ανώνυμες).

Προβολές τρέχουσας σελίδας:1111

31/3/2023 ERASMUS+


Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ οι φοιτητές του Τμήματος (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες) έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού, με τα οποία το Τμήμα βρίσκεται σε συνεργασία, λαμβάνοντας υποτροφία για σπουδές, ή να απασχοληθούν σε κάποιον φορέα (επιχείρηση, Οργανισμό, Ινστιτούτο, ΜΚΟ, Πανεπιστήμιο κ.λπ.), σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους, σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, λαμβάνοντας υποτροφία για πρακτική άσκηση. Η αναγνώριση των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι πλήρης και πραγματοποιείται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System / ECTS).

Στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος το Τμήμα μας συνεργάζεται με 41 Ιδρύματα σε 11 χώρες του εξωτερικού.Βλ. σχετικά. Για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης, αλλά οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν τον φορέα υποδοχής, που θα τους κάνει δεκτούς για το διάστημα που τους ενδιαφέρει. Η ελάχιστη διάρκεια της περιόδου μετακίνησης για σπουδές και για πρακτική άσκηση είναι 2 μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση είναι 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών. Η υποτροφία καλύπτει ένα ικανοποιητικό μέρος των δαπανών στο εξωτερικό και το ύψος της καθορίζεται με βάση το κόστος διαβίωσης της χώρας υποδοχής του φοιτητή.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν ΕΔΩ.

Μπορείτε να δείτε θέσεις πρακτικής άσκσηςη μέσω του Erasmus+ ΕΔΩ.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος:  Επίκ. Καθηγήτρια Άννα Μαστρογιάννη


update 31/3/2023:

Online ενημερωτική συνάντηση για κινητικότητες για Σπουδές & Πρακτική Erasmus+

update 20/3/2023:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2023-2024

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2023-2024

update 9/2/2023:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2022-2023

Προβολές τρέχουσας σελίδας:867

3/3/2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Εαρινό εξάμηνο 2022-2023


Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων.doc

 

Οι ενημερώσεις μαθημάτων (π.χ. έναρξη, αναβολές, οδηγίες για εργασίες, εξετάσεις κλπ) γίνονται μέσω eClass.


update 3/3/2023: Kαταχωρήθηκε το Φροντιστήριο ΝΕΦ202 (Τμήμα Α-Μαλ). Έναρξη 8/3/2023

 

update 28/2/2023: Αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας του ΕΕΒΦ296 (Π. Μανάφης).

update 20/2/2023: Αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας του ΕΕΠΑΙΔ539 (Ε. Κορρέ).

update 9/2/2023: Χωρίς αλφαβητική κατανομή φοιτητών σε τμήματα το μάθημα ΕΕΛΦ206. Ανακοίνωση για το ΕΕΛΦ171 / ΕΕΛΦ206 είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

update 3/2/2023: Kαταχωρήθηκε το Φροντιστήριο ΛΦ125

update 29/1/2023: Αλλαγή στο μάθημα ΕΕΛΦ205.

update 27/1/2023: Αλλαγή στα μαθήματα ΥΛΦ172 και ΛΦ125 (Μαμ-Ω).

update 24/1/2023: Αλλαγή στο μάθημα ΕΕΝΕΦ245 και καταχωρήθηκε το Φροντιστήριο ΝΕΦ202 (Τμήμα Μαμ-Ω).

update 20/1/2023: Αλλαγή στα μαθήματα ΑΕΦ102 (Μαμ-Ω) και ΑΕΦ105 (Α-Μαλ).

update 19/1/2023: Ανακοινώθηκε το εαρινό πρόγραμμα διδασκαλίας.

 

Προβολές τρέχουσας σελίδας:2957