Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο στον Αθλητισμό, την Κοινωνία & τον Πολιτισμό 2021


Παράταση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

Η ακαδημαϊκή επιτροπή και οι διοργανωτές του Συμποσίου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της περιόδου, ανακοινώνουν ότι παρατείνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο στον Αθλητισμό, την Κοινωνία & τον Πολιτισμό, με τίτλο “Ολυμπία & ο αγώνας για Ελευθερία”, έως και Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία

 

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία  ΔΟΑ (International Olympic Academy  IOA) σε συνεργασία με το  Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στην Washington DC (Harvards Center for Hellenic Studies in Washington DC  CHS DC) και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard (Harvards Center for Hellenic Studies in Greece  CHS Greece) διοργανώνουν το 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο της σειράς «Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός».

Τίτλος του φετινού συμποσίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2021, είναι «Ολυμπία & ο αγώνας για Ελευθερία», 10ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, προς τιμή των 200 ετών από την ελληνική επανάσταση.

Tο Συμπόσιο είναι ανοιχτό σε έως και 40 φοιτητές/τριες ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην αγγλική γλώσσα, με σύγχρονες και ασύγχρονες παρουσιάσεις και ζωντανή συζήτηση.

Μέρος μπορούν να λάβουν τριτοετείς και τεταρτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, καθώς και με μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες αλλά και υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματός μας.

Το συμπόσιο προσφέρεται χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση, ενώ οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και η συμμετοχή τους θα προσμετρηθεί στη διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων του επόμενου συμποσίου που θα πραγματοποιηθεί το 2022 στην Αρχαία Ολυμπία.

 

Announcement IOA-CHS 10th Annual Symposium Sports Society and Culture 2021

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (update 27/7/2021)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-2021 (Ανανεωμένο 22/7/2021)

_____________________________________________

update 27/7/2021

_____________________________________________

update 22/7/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-2021

_____________________________________________

update 5/7/2021

Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2021

Κώδικας Δεοντολογίας & Καλής Πρακτικής

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Πλατφόρμες για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και αξιολόγηση

_____________________________________________

update 17/6/2021

Εξέταση Προόδου για το μάθημα ΑΕΦ101

 

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΞ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Χορήγηση σαράντα «40» υποτροφιών σε προπτυχιακούς (-ές) φοιτητές (-τριες) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ»


Χορήγηση σαράντα «40» υποτροφιών σε προπτυχιακούς (-ές) φοιτητές (-τριες).pdf

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΟΣΥΠ

Πίνακας αιτούμενων κριτηρίων μοριοδότησης

Πίνακας κατατιθέμενων δικαιολογητικών

Υπ.Δηλ. Κατά περίπτωση

Υπ.Δηλ. Υποχρεωτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2021-2022


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΔΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» , προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αφορούν στα προγράμματα σπουδών τους.

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση σχετικά με την Α.Π. 27985/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με Τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»