ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΛΩ304, ΓΛΩ303 & ΥΓΛΩ340 ΚΑΙ ΓΛΩ362


Ο σύνδεσμος για την προφορική εξέταση στα μαθήματα ΓΛΩ304 (κ. Γαβριηλίδου και κ. Φλιάτουρας), ΓΛΩ303 & ΥΓΛΩ340 (Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας) και ΓΛΩ362 (Γλωσσική Αλλαγή) στις 17/9/2020 είναι

https://meet.lync.com/duth/afliatou/I9RW4RX8.

Ο ίδιος σύνδεσμος ισχύει και για οποιοδήποτε παλαιό μάθημα των επί πτυχίω (Ιστορική Γραμματική κλπ.) με ώρα έναρξης της εξέτασης στις 15:00.

Εκ μέρους του διδάσκοντα κ. Ασημάκη Φλιάτουρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΝΕΦ246


Ανακοίνωση για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα ΕΕΝΕΦ246 κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 (Παρασκευή 18/9/2020, Ώρες: 13.00-16.00)

Οι φοιτητές που είχαν στο χειμερινό εξάμηνο του παρόντος ακαδ. έτους το μάθημα ΕΕΝΕΦ 246 με διδάσκουσα την Καθ. Βασ. Κοντογιάννη θα εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου από τον Επίκουρο Καθ. Κ. Δανόπουλο. Η ύλη είναι εκείνη που ορίστηκε από την Καθ. Β. Κοντογιάννη και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω Skype for Business την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής (18/9/2020, ώρες: 13.00-16.00) και ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί μαζί με τις σχετικές ανακοινώσεις από τον κ. Δανόπουλο στο ξεχωριστό προφίλ μαθήματος στο e class του μαθήματος, το οποίο δημιουργήθηκε από τον εξεταστή. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο e class του μαθήματος που έχει τον τίτλο ” ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΙΙ (1669-1830) ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ (ΕΕΝΕΦ246)” και να ενημερώνονται από εκεί. Θα δοθούν οδηγίες για την εξέταση σύντομα.

Ο εξεταστής

Επικ. Καθηγητής Κ. Δανόπουλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Ενημέρωση 24-8-2020)


Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., στην υπ΄αριθμ. 14/29-07-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/61111/2952/24-07-2020 απόφαση της Συγκλήτου, αποφάσισε ομόφωνα να καθορίσει ως τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 αποκλειστικά τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Ενημέρωση 24-8-2020)

Η προθεσμία δηλώσεων των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020 είναι από τις 17/08/2020 έως τις 23/08/2020.

Η δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα εξυπηρέτησης των φοιτητών https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση -> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΙΣ 11/09/2020


Η προγραμματισμένη για τις 11/09/2020 ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας αναβάλλεται λόγω των συνθηκών. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διερευνά τους πιο πρόσφορους τρόπους για την πραγματοποίηση, εν μέσω πανδημίας, της ορκωμοσίας των αποφοίτων του.

 

Ορθή επανάληψη (11.08.2020). Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων, ανά επιστημονικό πεδίο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με Τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης”


ΨΛΣΩ46ΨΖΥ1-ΜΑΦ1.pdf

Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων, ανά επιστημονικό πεδίο για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με Τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης”


ΨΛΣΩ46ΨΖΥ1-ΜΑΦ.pdf