Αντικατάσταση του μαθήματος Β’ Εξαμήνου ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» από το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα».


Κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος κατά την 11η/10-06-2020 συνεδρίασή της (Α.Π.: ΔΠΘ/ΕΦ/55437/2704/29-06-2020), ανακοινώνεται ότι το μάθημα Β’ Εξαμήνου ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» διδάχθηκε για τελευταία φορά κατά το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και θα εξετασθεί κανονικά στις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου/Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2020 (καθώς και Ιανουαρίου 2021 για τους επί πτυχίω φοιτητές).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εξής το μάθημα ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» αντικαθίσταται από το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα» (με υποχρεωτικό φροντιστήριο).

Φοιτητές και φοιτήτριες εγγραφής προ του 2020 που θα οφείλουν το ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» θα πρέπει να το αντιστοιχίζουν με το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα» και θα εξετάζονται στην ύλη του νέου μαθήματος, απαλλασσόμενοι/ες από το Υποχρεωτικό Φροντιστήριο.

Κομοτηνή, 02 Ιουλίου 2020

Εκ μέρους των Μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο “Λατινική Φιλολογία”

Ιωάννης Ντεληγιάννης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ 2020-2021


Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση τουλάχιστον 10 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.

H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Συντονίστριας του προγράμματος Erasmus+ (Επίκ. Καθηγ. κ. Άννα Μαστρογιάννη): amastrog@helit.duth.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Επαναπροκήρυξη Εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη Εκλογής Διευθυντή

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. με διετή θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2022 & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Προκήρυξη εκλογών Προέδρου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ.pdf

Δήλωση συμμετοχής – αποδοχής όρων στις εξ αποστάσεως εξετάσεις για προπτυχιακούς φοιτητές


Ανακοινώνεται πως όσοι προπτυχιακοί φοιτητές/ τριες  έχουν εισαχθεί στο Τμήμα πριν το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο unistudent/universis με αποτέλεσμα να μη μπορούν να κάνουν τη δήλωση μαθημάτων στο διάστημα (από 11/6/2020 έως 17/6/2020)  που όρισε το Τμήμα θα πρέπει να:

  • υποβάλλουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω e-mail συμπληρώνοντας το αρχείο που είναι διαθέσιμο και να τη στείλουν μέχρι και τις 22/6/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secr@helit.duth.gr καθώς και στους/στις διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν για να τους ενημερώσουν σχετικά με την πρόθεση συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές εγγραφής μετά το 2009-2010, οι οποίοι δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα http://students.duth.gr αλλά επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική Ιουνίου – Ιουλίου 2020 θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους/τις διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων για το αν θα τους κάνουν δεκτούς ή όχι.

Δήλωση συμμετοχής – αποδοχής όρων στις εξ αποστάσεως εξετάσεις για φοιτητές εγγραφής πριν το 2009-2010