Συνέδριο “Αυτοβιογραφικός λόγος”


Πρόσκληση

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Αυτοβιογραφικός Λόγος: από τα κείμενα προς την έρευνα και τη θεωρία».

Η θεματική του αυτοβιογραφικού λόγου προτείνει ευρύτατο πεδίο έρευνας, το οποίο έχει ήδη καλλιεργηθεί συστηματικά σε αρκετές ευρωπαϊκές παιδείες, όμως ελάχιστα δείγματα μελέτης διαθέτουμε στη δική μας ελληνική παιδεία. Το Συνέδριο επιχειρεί να απαντήσει στη διαπιστωμένη αυτή έλλειψη, προτείνοντας άξονες διερεύνησης. Ίσως χρειάζεται να θυμηθούμε ότι η σύγκλιση του αυτοβιογραφικού λόγου με τη λογοτεχνία και η αντίστοιχη αποτύπωση στην ιστορία της λογοτεχνίας συνιστά κομβικό ερώτημα των φιλολογικών σπουδών, όπως τις αντιλαμβανόμαστε στις μέρες μας.

Το Συνέδριο ανοίγεται στις τέσσερις βασικές κατηγορίες του αυτοβιογραφικού λόγου, δηλαδή την αυτοβιογραφία, το απομνημόνευμα, την επιστολογραφία και το ημερολόγιο, καθώς και σε υβριδικές μορφές, που αναπτύσσονται αψηφώντας συμβατικούς διαχωρισμούς.

Δεν έχουμε την πρόθεση να περιχαρακώσουμε τις αναζητήσεις περισσότερο από όσο προτείνουν τα όρια, που αναφέρθηκαν. Η κεντρική οπτική του Συνεδρίου εστιάζει στη Νεοελληνική Γραμματεία, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί απαγορευτικό κανόνα για ενδεχόμενες συγκριτολογικές ή άλλες προσεγγίσεις. Άλλωστε η συνομιλία των αυτοβιογραφικών κειμένων με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, γνωστή και διαπιστωμένη, εγγράφεται επίσης με ακρίβεια στη θεματική που προτείνουμε: η ιστορία, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία ή ακόμα και η ψυχανάλυση θα αποτελούσαν χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Τέλος, το Συνέδριο διοργανώνεται με την προσδοκία ότι θα αναδείξει στην προσοχή των ερευνητών νέα αυτοβιογραφικά κείμενα ή έργα ελάχιστα μελετημένα. Μπορούμε σίγουρα να αντλήσουμε υλικό που απόκειται σε αρχεία και συλλογές. Μπορούμε επίσης να συγκροτήσουμε μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων, κοινή για τους ερευνητές, η οποία να ενημερώνεται συνεχώς. Μπορούμε άραγε, προεκτείνοντας τις σχετικές αναζητήσεις, να διαμορφώσουμε την υποδομή, ώστε να δημιουργηθεί ένα ειδικό ελληνικό αποθετήριο/αρχείο σύγχρονων έργων του αυτοβιογραφικού λόγου;

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου του 2020 στην Κομοτηνή, στην Πανεπιστημιούπολη. Τις προτάσεις των ανακοινώσεων θα κρίνει η Επιστημονική Επιτροπή.

Οι προτάσεις ανακοινώσεων δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 200 λέξεις∙ χρειάζεται να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα∙ υποβάλλονται ως το τέλος του έτους 2019. Οι απαντήσεις της Επιτροπής θα αποσταλούν ως το τέλος Φεβρουαρίου του 2020.

Με την ελπίδα ότι η ερευνητική συνάντηση που διοργανώνουμε θα σας γεννήσει την επιθυμία να έρθετε στην Κομοτηνή, για να ανταλλάξουμε ιδέες και να σχεδιάσουμε νέες επιστημονικές προοπτικές, ακόμα και νέες συνεργασίες, περιμένουμε την ανταπόκριση από την πλευρά σας.

Για την αποστολή των προτάσεων παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση: asaratzis@gmail.com

Για την Επιστημονική Επιτροπή

Καθηγήτρια Βασιλική Κοντογιάννη

Επιστημονική Επιτροπή

Βασιλική Κοντογιάννη

Κώστας Λάππας – Ιστορικός, πρώην διευθυντής του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού & Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών

Ουρανία Πολυκανδριώτη

Σοφία Ματθαίου

Σοφία Βούλγαρη

Οργανωτική Επιτροπή

Βασιλική Κοντογιάννη

Σοφία Βούλγαρη

Κωστής Δανόπουλος

Απόστολος Σαρατζής (Υποψήφιος Διδάκτορας)

Ενημέρωση

Ανακοίνωση 2/6/2020:

Αγαπητοί συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε, η απειλητική παρουσία του τελευταίου ιού δεν επέτρεψε την διεξαγωγή Συνεδρίων και παρόμοιων εκδηλώσεων. Έτσι και το Συνέδριο για τον Αυτοβιογραφικό Λόγο αναβλήθηκε αναγκαστικά. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι, τόσο στο Δ.Π.Θ. όσο και στο Τμήμα μας, θα επανέλθουμε σύντομα σε ποικίλες δράσεις πανεπιστημιακής εξωστρέφειας, ακόμα κι αν χρειαστεί ορισμένες από αυτές να λάβουν χώρα μέσω Διαδικτύου.

Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε το Συνέδριο κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2020-2021), αφού πρώτα εκτιμήσουμε προσεκτικά τις συνθήκες. Θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό για τις πιθανές ημερομηνίες.

Σας ευχόμαστε καλή υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα

Κομοτηνή 2.6.2020

Για την Επιστημονική Επιτροπή

Καθηγήτρια Βασιλική Κοντογιάννη

Πρόγραμμα