ΠΜΣ Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑTA ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κανονισμός Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός».

Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ

Διευθύντρια: Ζωή Γαβριηλίδου
email: zgabriil@helit.duth.gr
Γραμματέας: Μαρία Παπαβασιλείου
Τηλ: 25310-39906
Email: mpapavas@kom.duth.gr