Π.Μ.Σ. (Παλαιό)


Πληροφορίες: Βλάχου Ελένη (evlachou@affil.duth.gr)
Τηλ: 2531039906
Γραμματεία – email επικοινωνίας: texts-culture@helit.duth.gr

 

Εισήχθησαν σε αυτό φοιτητές για τελευταία φορά το ακαδ. έτος 2017-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 4ΗΣ-14.03.2018 Γ.Σ.Ε.Σ.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Π.Μ.Σ. ΕΩΣ 30-06-2021

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2020
Το φαινόμενο του Χρόνου στον Οδυσσέα Ελύτη
Ο Τίτος Λίβιος στους Fasti του Οβιδίου. Μια αφηγηματική και διακειμενική προσέγγιση
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2021
Ο κόσμος των θεών στην ποίηση του Καλλίμαχου (εκτός των Ύμνων)
Επιθαλάμιος Αχιλλέως και Δηιδαμείας. Εισαγωγή, μετάφραση και σχολιασμός
Η λογοτεχνία στις στήλες της εφηρίδας Ακρόπολις κατά τη δεκαετία του 1880
Η πολιτική διάσταση της θεοκρίτειας ποίησης
Αφηγηματικοί τρόποι στην απεικόνιση του κακού. Η δαιμονολογία στην Πτολεμαϊκή και Ρωμαϊκή Περίοδο
Το έργο του Βυζαντινού λογίου του 14ου αιώνα Σταφιδάκη

 

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2015-2016

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2016-2017

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2017-2018 ΕΑΡΙΝΟ

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2017-2018 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2018-2019 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ