Π.Μ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος


Πληροφορίες: Βλάχου Ελένη (evlachou@affil.duth.gr)
Τηλ: 2531039906
Γραμματεία – email επικοινωνίας: texts-culture@helit.duth.gr

 

Ακ. έτος 2020-2021

Πατήστε ΕΔΩ για τις ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. “Διδακτορικού Διπλώματος”

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διδακτορικής Υποτροφίας στις Νεοελληνικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γ΄ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Μ.Φ. & Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2020-2021(1-9-2020 έως και 21-9-2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020-2021

 

Έντυπα για τη διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛ. ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΔ.ΔΙΑΤΡ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΔ.ΔΙΑΤΡ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ & 3ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΔ.ΔΙΑΤΡ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 7ΜΕΛΟΥΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

Ενημερωτικά αρχεία

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον Κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και το σχετικό Φ.Ε.Κ.

 

Ακ. έτος 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. 2019-2020

Ακ. έτος 2018-2019

Καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος, που έγιναν δεκτοί μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017, δηλαδή μετά τις 4.8.2017, να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Ανανέωση εγγραφής για υποψηφίους διδάκτορες που έγιναν δεκτοί μετά τις 4/8/2017.

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων που έγιναν δεκτοί μετά τις 4/8/2017.