ΠΜΣ Διδακτορικού Διπλώματος


Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικού και το σχετικό ΦΕΚ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

Καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος, που έγιναν δεκτοί μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017, δηλαδή μετά τις 4.8.2017, να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Ανανέωση εγγραφής για υποψηφίους διδάκτορες που έγιναν δεκτοί μετά τις 4/8/2017.

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων που έγιναν δεκτοί μετά τις 4/8/2017.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ-2017-2018

ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2017-2018

Πατήστε ΕΔΩ  για να κατεβάσετε τα έντυπα-αιτήσεις για τη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ – ΟΡΚΙΣΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. (last updated 6/5/2019).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. (last updated 13/11/2018).