Π.Μ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος


Ακ. έτος 2020-2021

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γ΄ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Μ.Φ. & Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 2020-2021(1-9-2020 έως και 21-9-2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020-2021

 

Έντυπα για τη διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛ. ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΔ.ΔΙΑΤΡ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΔ.ΔΙΑΤΡ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ & 3ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΔ.ΔΙΑΤΡ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 7ΜΕΛΟΥΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

Ενημερωτικά αρχεία

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον Κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και το σχετικό Φ.Ε.Κ.

 

Αναγορευθέντες διδάκτορες-Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

ΜΑΜΟΥΚΑΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΚΑΜΠΑΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΟΣ: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ

ΜΕΛΟΣ: ΥΨΗΛΑΝΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

Measuring frequency and confidence in strategy effectiveness (CHESS) using the V & V bar in SILL questionnairies among student population in Thrace Περίληψη ΜΠ

15-01-2020

ΑΡΧΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΑΛΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Επιθυμία και συναίσθημα στις Ηρωίδες του Οβιδίου  

Περίληψη ΑΑ

15-07-2020

ΖΗΔΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η μετρική των ασματικών κανόνων: Έρευνα της παράδοσης και της χρήσης των ειρμών

Περίληψη ΖΑ

15-07-2020

ΤΙΡΛΑ ΚΛΕΑΝΘΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΕΛΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΜΕΛΟΣ: ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

Όψεις της παιδικής ηλικίας στην ελληνορρωμαϊκή Αίγυπτο

Περίληψη ΤΚ

25-08-2020

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. (last updated 13/11/2018)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ – ΟΡΚΙΣΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. (last updated 6/5/2019)

 

Ακ. έτος 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. 2019-2020

Ακ. έτος 2018-2019

Καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος, που έγιναν δεκτοί μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017, δηλαδή μετά τις 4.8.2017, να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Ανανέωση εγγραφής για υποψηφίους διδάκτορες που έγιναν δεκτοί μετά τις 4/8/2017.

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων που έγιναν δεκτοί μετά τις 4/8/2017.