Π.Μ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος


Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον Κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και το σχετικό Φ.Ε.Κ.

Πατήστε ΕΔΩ  για να κατεβάσετε τα έντυπα-αιτήσεις για τη διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. 2019-2020

 

Καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος, που έγιναν δεκτοί μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017, δηλαδή μετά τις 4.8.2017, να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Ανανέωση εγγραφής για υποψηφίους διδάκτορες που έγιναν δεκτοί μετά τις 4/8/2017.

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων που έγιναν δεκτοί μετά τις 4/8/2017.