Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”


Πληροφορίες: Βλάχου Ελένη
Τηλ: 2531039906
Email: evlachou@affil.duth.gr

 

Ακ. έτος 2020-2021

Πατήστε ΕΔΩ για τις ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”

 

Έντυπα – αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨ. ΠΜΣ ΚΕΙΜΕΝΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κανονισμός, Περιγράμματα μαθημάτων

Κανονισμός Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2018-2019 ΕΑΡΙΝΟ

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2018-2019 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2019-2020 ΕΑΡΙΝΟ

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2019-2020 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Δημοσιεύσεις εργασιών

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π. Λαζαρίδης (Ιουν 2020)

  1. Α. Μαστρογιάννη (επιβλέπουσα)
  2. Χ. Μιχαλόπουλος (μέλος)
  3. Ι. Ντεληγιάννης (μέλος)

Η βιογραφία του Τίτου από τον Σουητώνιο: Παράδοση και πρωτοτυπία

 

Ακ. έτος 2019-2020

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΩΣ ΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. 2019-2020

 

Ακ. έτος 2018-2019

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ ΚΕΙΜΕΝΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑTA ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ