Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”


Πληροφορίες: Βλάχου Ελένη (evlachou@affil.duth.gr)
Τηλ: 2531039906
Γραμματεία – email επικοινωνίας: texts-culture@helit.duth.gr

 

Νέες σημαντικές ενημερώσεις:

Προκήρυξη 30 θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Προκήρυξη 20 θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 

Πατήστε ΕΔΩ για όλες τις ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”

 

Έντυπα – αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ ΚΕΙΜΕΝΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021 (update 3/2/2021)

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

 

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Περιγράμματα ακ. έτους 2018-2019 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ,ΕΑΡΙΝΟ)

Περιγράμματα ακ. έτους 2019-2020 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ, ΕΑΡΙΝΟ)

Περιγράμματα ακ. έτους 2020-2021 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ, ΕΑΡΙΝΟ)

 

Τίτλοι μεταπτυχιακών εργασιών αποφοίτων 2020
Η βιογραφία του Τίτου από τον Σουητώνιο: Παράδοση και πρωτοτυπία
Φιλολογικές παρατηρήσεις στους Κανόνες του Κλήμεντος του Υμνογράφου
Λακεδαιμονίων Πολιτεία. Μια διακειμενική προσέγγιση της Σπάρτης της κλασικής περιόδου
Δρόμοι προς την ευτυχία στο έργο του Ηροδότου
Αναπαράσταση και Πολιτική. Ο ρόλος των εικόνων στην προβολή και τη διαμόρφωση της πολιτικής ιδεολογίας τον 6ο αιώνα π.Χ.
Η περί τυφλότητας αντίληψη κατά τους 2ο και 3ο μ.Χ. αιώνες
Ο ρόλος της ελληνικής Αστυνομίας ως θεσμού στην Αίγυπτο στους παπύρους της Ρωμαϊκής Περιόδου
Η περί των Γαλατών αντίληψη κατά τους ελληνιστικούς χρόνους

 

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων-εξόδων

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΩΣ ΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. 2019-2020

 

Ακ. έτος 2018-2019

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ ΚΕΙΜΕΝΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑTA ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ