Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”


Πληροφορίες: Βλάχου Ελένη
Τηλ: 2531039906
Email: evlachou@affil.duth.gr

 

Ακ. έτος 2020-2021

Πατήστε ΕΔΩ για τις ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”

 

Έντυπα – αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨ. ΠΜΣ ΚΕΙΜΕΝΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Περιγράμματα ακ. έτους 2018-2019 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ,ΕΑΡΙΝΟ)

Περιγράμματα ακ. έτους 2019-2020 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ, ΕΑΡΙΝΟ)

Περιγράμματα ακ. έτους 2020-2021 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

 

Δημοσιεύσεις εργασιών

   
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Π. Λαζαρίδης
 1. Α. Μαστρογιάννη (επιβλέπουσα)
 2. Χ. Μιχαλόπουλος (μέλος)
 3. Ι. Ντεληγιάννης (μέλος)
Η βιογραφία του Τίτου από τον Σουητώνιο: Παράδοση και πρωτοτυπία
E. Λιάπη
 1. Σ. Νικολαϊδου (επιβλέπουσα)
 2. Ι. Πετρόπουλος (μέλος)
 3. Φ. Μανακίδου (μέλος)
Λακεδαιμονίων Πολιτεία. Μια διακειμενική προσέγγιση της Σπάρτης της κλασικής περιόδου
Γ. Σταμλακού
 1. Σ. Νικολαϊδου (επιβλέπουσα)
 2. Ι. Πετρόπουλος (μέλος)
 3. Φ. Μανακίδου (μέλος)
Δρόμοι προς την ευτυχία στο έργο του Ηροδότου
Α. Μαδένη
 1. Σ. Μπουσές (επιβλέπων)
 2. Χ. Ιωαννίδου (μέλος)
 3. Γ. Τσομής (μέλος)
Αναπαράσταση και Πολιτική. Ο ρόλος των εικόνων στην προβολή και τη διαμόρφωση της πολιτικής ιδεολογίας τον 6ο αιώνα π.Χ.

 

Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων-εξόδων

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΩΣ ΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. 2019-2020

 

Ακ. έτος 2018-2019

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ ΚΕΙΜΕΝΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑTA ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ