Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”


Γραμματέας: Μαρία Παπαβασιλείου
Τηλ: 25310-39906, 3900
Email: mpapavas@admin.duth.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2018-2019 ΕΑΡΙΝΟ

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2018-2019 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2019-2020 ΕΑΡΙΝΟ

Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 2019-2020 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (updated 30/7/2020)

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Π. Λαζαρίδης (Ιουν 2020)

  1. Α. Μαστρογιάννη (επιβλέπουσα)
  2. Χ. Μιχαλόπουλος (μέλος)
  3. Ι. Ντεληγιάννης (μέλος)

Η βιογραφία του Τίτου από τον Σουητώνιο: Παράδοση και πρωτοτυπία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

update 24/07/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. 2020-2021

update 17/05/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2020-2021

update 25/02/2020

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΩΣ ΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

update 21/8/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. 2019-2020

update 6/5/2019

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

update 19/4/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

 

updates 22/10/2018:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)

 

updates 24/8/2018:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ ΚΕΙΜΕΝΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑTA ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ