Δ΄ [ΙΑ’] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΩΝ


Η Οργανωτική Επιτροπή της Δ΄ [ΙΑ΄] Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων, η οποία απαρτίζεται από τα μέλη της Ειδίκευσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών των Τμημάτων Ἑλληνικής Φιλολογίας και Ἱστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Συνάντηση τῶν Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων που θα πραγµατοποιηθεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, στην Κομοτηνή απὀ την Τετάρτη 27 Σεπτεµβρίου 2023 το απόγευμα έως το Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου 2023.

Email επικοινωνίας:   11_SynantHellByz@classic.duth.gr

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Μαρία Τζιάτζη, Καθηγήτρια

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τσιγάρας, Καθηγητής

Γενικός Γραμματέας: Γρηγόριος Παπαγιάννης, Καθηγητής

Ειδικός Γραμματέας: Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ταμίας: Μαρία Κωνσταντινίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλη:

Παναγιώτα Τζιβάρα. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Raimondo Tocci, Επίκουρος Καθηγητής

Γεώργιος Χαριζάνης, Επίκουρος Καθηγητής

Στέλλα Χελιδώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών: Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη, Γεν. Γραμματέας

 

Επιστημονική Επιτροπή

Γρηγόριος Παπαγιάννης. Καθηγητής

Μαρία Τζιάτζη. Καθηγήτρια

Γεώργιος Τσιγάρας. Καθηγητής

Δημοσθένης Στρατηγόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής

Παναγιώτα Τζιβάρα. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μαρία Κωνσταντινίδου. Επίκουρη Καθηγήτρια

Raimondo Tocci, Επίκουρος Καθηγητής

Γεώργιος Χαριζάνης, Επίκουρος Καθηγητής

Στέλλα Χελιδώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Προβολές τρέχουσας σελίδας:883