Αντικατάσταση του μαθήματος Β’ Εξαμήνου ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» από το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα».


Κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος κατά την 11η/10-06-2020 συνεδρίασή της (Α.Π.: ΔΠΘ/ΕΦ/55437/2704/29-06-2020), ανακοινώνεται ότι το μάθημα Β’ Εξαμήνου ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» διδάχθηκε για τελευταία φορά κατά το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και θα εξετασθεί κανονικά στις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου/Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2020 (καθώς και Ιανουαρίου 2021 για τους επί πτυχίω φοιτητές).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εξής το μάθημα ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» αντικαθίσταται από το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα» (με υποχρεωτικό φροντιστήριο).

Φοιτητές και φοιτήτριες εγγραφής προ του 2020 που θα οφείλουν το ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» θα πρέπει να το αντιστοιχίζουν με το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα» και θα εξετάζονται στην ύλη του νέου μαθήματος, απαλλασσόμενοι/ες από το Υποχρεωτικό Φροντιστήριο.

Κομοτηνή, 02 Ιουλίου 2020

Εκ μέρους των Μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο “Λατινική Φιλολογία”

Ιωάννης Ντεληγιάννης

Επαναπροκήρυξη Εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη Εκλογής Διευθυντή

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. με διετή θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2022 & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Προκήρυξη εκλογών Προέδρου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΦ201 (Α-Μαλ) ΚΑΙ ΕΕΝΕΦ246


Παρακαλούνται, όσοι φοιτητές επί πτυχίω επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα ΝΕΦ201 (Α-Μαλ) και ΕΕΝΕΦ246 της κ. Κοντογιάννη, να εγγραφούν σε αυτά στην πλατφόρμα e class, προκειμένου να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος για τις εξετάσεις τους στην εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου 2020.

 

Εκ μέρους της Καθηγήτριας κ. Βασιλικής Κοντογιάννη

Πρόσκληση αιτήσεων για το ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του ΟΠΑ


Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι 17/6/2020 αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στην πρόσκληση παρακάτω.

Προκήρυξη 1ου κύκλου αιτήσεων για το ακ. έτος 2020-21

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00 τηλ.: 210 8203646, email: digital_humanities@aueb.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.dept.aueb.gr/dmh

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΕΓΛΩ340/ΥΓΛΩ340 ΚΑΙ ΓΛΩ303


Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στην απαλλακτική εργασία του κ. Φλιάτουρα στο μάθημα ΕΕΓΛΩ340/ΥΓΛΩ340 (Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας) θα πρέπει να το έχουν δηλώσει και επίσημα (να συμπεριλαμβάνεται δηλαδή στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου στο unistudent) και να έχουν εγγραφεί στο e class του μαθήματος ΕΕΓΛΩ340. Επίσης όσοι φοιτητές πρόκειται να δώσουν το μάθημα ΓΛΩ303 (Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας) θα εξεταστούν προφορικά τη Δευτέρα 22/6/2020 και ώρα 10:30 σε σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί.

 

Εκ μέρους του Λέκτορα κ. Ασημάκη Φλιάτουρα