Αντικατάσταση του μαθήματος Β’ Εξαμήνου ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» από το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα».


Κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος κατά την 11η/10-06-2020 συνεδρίασή της (Α.Π.: ΔΠΘ/ΕΦ/55437/2704/29-06-2020), ανακοινώνεται ότι το μάθημα Β’ Εξαμήνου ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» διδάχθηκε για τελευταία φορά κατά το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και θα εξετασθεί κανονικά στις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου/Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2020 (καθώς και Ιανουαρίου 2021 για τους επί πτυχίω φοιτητές).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εξής το μάθημα ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» αντικαθίσταται από το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα» (με υποχρεωτικό φροντιστήριο).

Φοιτητές και φοιτήτριες εγγραφής προ του 2020 που θα οφείλουν το ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» θα πρέπει να το αντιστοιχίζουν με το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα» και θα εξετάζονται στην ύλη του νέου μαθήματος, απαλλασσόμενοι/ες από το Υποχρεωτικό Φροντιστήριο.

Κομοτηνή, 02 Ιουλίου 2020

Εκ μέρους των Μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο “Λατινική Φιλολογία”

Ιωάννης Ντεληγιάννης

Επαναπροκήρυξη Εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη Εκλογής Διευθυντή

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. με διετή θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2022 & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Προκήρυξη εκλογών Προέδρου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΦ201 (Α-Μαλ) ΚΑΙ ΕΕΝΕΦ246


Παρακαλούνται, όσοι φοιτητές επί πτυχίω επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα ΝΕΦ201 (Α-Μαλ) και ΕΕΝΕΦ246 της κ. Κοντογιάννη, να εγγραφούν σε αυτά στην πλατφόρμα e class, προκειμένου να τους αποσταλεί ο σύνδεσμος για τις εξετάσεις τους στην εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου 2020.

 

Εκ μέρους της Καθηγήτριας κ. Βασιλικής Κοντογιάννη

Πρόσκληση αιτήσεων για το ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του ΟΠΑ


Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι 17/6/2020 αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στην πρόσκληση παρακάτω.

Προκήρυξη 1ου κύκλου αιτήσεων για το ακ. έτος 2020-21

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00 τηλ.: 210 8203646, email: digital_humanities@aueb.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.dept.aueb.gr/dmh

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΕΓΛΩ340/ΥΓΛΩ340 ΚΑΙ ΓΛΩ303


Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στην απαλλακτική εργασία του κ. Φλιάτουρα στο μάθημα ΕΕΓΛΩ340/ΥΓΛΩ340 (Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας) θα πρέπει να το έχουν δηλώσει και επίσημα (να συμπεριλαμβάνεται δηλαδή στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου στο unistudent) και να έχουν εγγραφεί στο e class του μαθήματος ΕΕΓΛΩ340. Επίσης όσοι φοιτητές πρόκειται να δώσουν το μάθημα ΓΛΩ303 (Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας) θα εξεταστούν προφορικά τη Δευτέρα 22/6/2020 και ώρα 10:30 σε σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί.

 

Εκ μέρους του Λέκτορα κ. Ασημάκη Φλιάτουρα

Εξέταση μαθημάτων ΛΦ123 (επί πτυχίω) και ΥΛΦ186


Οι φοιτήτριες και φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα ΛΦ123 (μόνο οι επί πτυχίω) και ΥΛΦ186 παρακαλούνται να το δηλώσουν στο: amastrog@helit.duth.gr μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα της εξέτασης των μαθημάτων ανά φοιτήτρια/φοιτητή, το οποίο και θα ανακοινωθεί στο eClass των παραπάνω μαθημάτων. Η εξέταση και για τα δύο μαθήματα θα είναι προφορική μέσω SkypeforBusiness.

e-συναντήσεις για επι πτυχίω φοιτητές σχετικά με τις εξετάσεις των μαθημάτων ΥΛΦ173 και ΛΦ121 [Α-Μαλ]


Όσες/Όσοι επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τις γραπτές εξ αποστάσεως εξετάσεις Ιουνίου των μαθημάτων ΥΛΦ173 και ΛΦ121 [Α-Μαλ] και  μπορούν να συμμετάσχουν στις σχετικές ενημερωτικές e-συναντήσεις το Σάββατο 23/05/2020, ώρα 10.00-10.30 και 10.30-11.00 αντιστοίχως.

Οι σύνδεσμοι για τις παραπάνω e-συναντήσεις βρίσκονται στις ανακοινώσεις των αντίστοιχων μαθημάτων στο e-class.

Διευκρίνιση: Η επιλογή του Σαββάτου έγινε αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύμπτωση με κάποιο μάθημα μέσα στην εβδομάδα.

Δήλωση για την εξέταση του μαθήματος ΕΕΛΦ190 κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020


Όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα ΕΕΛΦ190 (Επιστημονική Γραμματεία) κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020, παρακαλούνται να το δηλώσουν στον διδάσκοντα στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020. Μετά από την ημερομηνία αυτή, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές δηλώσεις εξέτασης, και η εξέταση για όσες/όσους δεν το δηλώσουν θα γίνει κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει προφορικά, μέσω της πλατφόρμας Skype for Business, με ανοιχτή οθόνη και επίδειξη της αστυνομικής και της φοιτητικής ταυτότητας της εξεταζόμενης/του εξεταζόμενου κατά την ημέρα και ώρα (Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, 17.00-20.00) που ορίζεται στο Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2020, και σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξέτασης του μαθήματος ανά φοιτήτρια/φοιτητή, όπως θα σταλεί μέσω ανακοίνωσης στο eClass και θα αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο eClass.

Ο διδάσκων,

Γιάννης Ντεληγιάννης