ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΦ704 – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021


Λόγω Επιστημονικής Άδειας της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Στ. Χελιδώνη, το μάθημα ΝΕΦ704 θα εξεταστεί από την Καθηγήτρια κ. Μ. Τζιάτζη και από την Δρ. κ. Α. Τσαπανίδου (μέλος Ε.ΔΙ.Π.). Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τήτριες που προτίθενται να καταθέσουν απαλλακτική εργασία για το μάθημα ΝΕΦ704, καλούνται να εγγραφούν εγκαίρως στην τάξη του eClass, που έχει δημιουργήσει η κ. Τσαπανίδου για το μάθημα. Οι απαλλακτικές εργασίες πρέπει να κατατεθούν από 1-10 Σεπτεμβρίου 2021 (σύμφωνα με τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός») στις Εργασίες της τάξης του eClass που έχει δημιουργήσει η κ. Τσαπανίδου για την εξέταση του μαθήματος.

Εξέταση Προόδου για το μάθημα ΑΕΦ101


Οι διδάσκοντες το μάθημα ΑΕΦ 101 – Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία/Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας – (κ. Νικολαΐδου, κ. Τσομής, κ. Στέφου)  δίνουν τη δυνατότητα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές όλων των  ετών εισαγωγής (2018-2019-2020), οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει στην εξέταση της Προόδου , υποχρεωτικής για το μάθημα ΑΕΦ 101, να εξεταστούν στην Πρόοδο του παραπάνω μαθήματος στην αρχή της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2021.  Η επιτυχία στην εξέταση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα συμμετοχής στις κανονικές εξετάσεις του μαθήματος ΑΕΦ 101.
Η εξέταση της Προόδου έχει οριστεί για την Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 9.00-11.00 σύμφωνα με το Πρόγραμμα της  επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2021. Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος εξέτασης θα είναι ακριβώς ο ίδιος, όπως κατά την εξέταση του Ιανουαρίου 2021. Υπεύθυνος για την εξέταση της Προόδου αυτής είναι ο κ. Χαρίσιος  Ευστρατίου.

Πρόσκληση αιτήσεων για το ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του ΟΠΑ


Πρόσκληση 1ου Κύκλου Αιτήσεων 2021-22

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΕΑΕΦ154 & ΥΑΕΦ146


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΕΑΕΦ 154)

Για τους επί πτυχίω και όσους άλλους δώσουν το μάθημα: Το μάθημα θα εξεταστεί μέσω eclass με την επιλογή «ασκήσεις». Η άσκηση θα ανοίξει την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021, στις 15:00 ακριβώς! Καλή επιτυχία!

 

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΥΑΕΦ 146)

Το μάθημα θα εξεταστεί μέσω eclass με το εργαλείο «ασκήσεις». Η άσκηση θα ανοίξει στις 15:00 (3:00 μ.μ.) την Τετάρτη 2 Ιουνίου. Θα έχετε 40 λεπτά χρόνο. Καλή επιτυχία!