ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΦ221 (ΤΜΗΜΑ Α-Ι)


Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το υποχρεωτικό φροντιστήριο του μαθήματος ΒΦ221 (Τμήμα Α-Ι) δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/10/2021. Από εδώ και στο εξής το μάθημα θα γίνεται κάθε Τρίτη 18:00-19:00 στην Αίθουσα Α’ σύμφωνα με το ανανεωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Θα ακολουθήσει σύντομα ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΒΦ308


Ανακοινώνεται πως οι παραδόσεις του υποχρεωτικού φροντιστηρίου του μαθήματος ΕΕΒΦ308 ” Βυζαντινά γνωμολογικά κείμενα” θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:00-18:00 στην Αίθουσα Γ’ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα ΛΦ121 (Μαμ-Ω)


Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της Λατινικής Θεματογραφίας ΛΦ121 (Μαμ-Ω) της Παρασκευής 22/10/2021 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18/10/2021 στο κεντρικό αμφιθέατρο και ώρα 6-9 μμ. (από κοινού με το τμήμα Α-Μαλ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛΩ301 “ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ”


Ανακοινώνεται πως το μάθημα ΓΛΩ301 “Γενική Γλωσσολογία” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και ώρα 09:00-12:00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης.

Εκ μέρους της Επ. Καθηγήτριας κ. Μαρίας Μητσιάκη

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΦ221 (ΤΜΗΜΑ Α-Ι)


Ανακοινώνεται πως το υποχρεωτικό φροντιστήριο του μαθήματος ΒΦ221 (Τμήμα Α-Ι) θα ξεκινήσει κανονικά την Πέμπτη 7/10/2021 και ώρα 14:00-15:00 στην Αίθ. Α’ σύμφωνα και με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Έναρξη υποχρεωτικού φροντιστηρίου του μαθήματος ΛΦ121 και διευκρινιστικές οδηγίες


Οι παραδόσεις του υποχρεωτικού φροντιστηρίου του μαθήματος ΛΦ121 (και για τα δύο τμήματα Α-Μαλ και Μαμ-Ω) θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

  • Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος ΛΦ121 κατά τις εξεταστικές περιόδους του Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου είναι η επιτυχής εξέταση (βαθμός ίσος ή ανώτερος του πέντε) στην ΠΡΟΟΔΟ που θα διεξαχθεί στη διάρκεια του εξαμήνου.
  • Επιτρέπονται έως δύο (2) ΑΠΟΥΣΙΕΣ, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Σημειωτέον ότι φοιτητής ή φοιτήτρια που θα έχει υπερβεί το όριο των δύο (2) απουσιών στο σύνολο των δέκα (10) παραδόσεων του φροντιστηρίου, αποκλείεται από τη συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος ΛΦ121 όλων των εξεταστικών περιόδων, ασχέτως εάν έχει συμμετάσχει ή όχι στην πρόοδο.
  • Διευκρινίζεται ότι η υποχρεωτική παρακολούθηση του φροντιστηρίου του μαθήματος ΛΦ121, καθώς και η επιτυχής εξέταση στην πρόοδο ως  απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος ισχύει μόνο για τους φοιτητές εγγραφής 2021-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΛΦ173 “ΕΠΟΣ (ΒΕΡΓΙΛΙΟΥ ΑΙΝΕΙΑΔΑ)”


Ανακοινώνεται στους φοιτητές και φοιτήτριες πως το μάθημα ΥΛΦ173 (Έπος, Βεργιλίου Αινειάδα) της Πέμπτης 07/10/2021 όπως και το επόμενο της Πέμπτης 14/10/2021 και ώρα 18:00-21:00 αναβάλλονται για προσωπικούς λόγους του διδάσκοντος. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Εκ μέρους του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γεώργιου Παρασκευιώτη