Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

6ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

12/02/2021 - 13/02/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΦΙΣΑ 6oυ COLLOQUIUM

Οι διαλέξεις θα δοθούν διαδικτυακά (εξ αποστάσεως) και θα μπορούν όλοι να τις παρακολουθήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa8f1117c9f3e41fb90b683dd60a0fed4%40thread.tacv2/1612263092908?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22cefe71c8-b266-4220-a4ca-cd2956446e3f%22%7d

Λεπτομέρειες

Αρχή:
12/02/2021
Τέλος:
13/02/2021
Κατηγορία Εκδήλωση: