ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. “ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”


Παρακαλούνται όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κείμενα και Πολιτισμός” να λάβουν γνώση της τροποποίησης του Κανονισμού του Π.Μ.Σ.

ΦΕΚ Β΄412.04.02.2021