ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στον Β΄ και Γ΄ Κύκλο Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω Skype, στις 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2021 για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 για τους υποψήφιους διδάκτορες.

Οι υποψήφιοι, που δεν έχουν αποστείλει το skypename τους, παρακαλούνται να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση texts-culture@helit.duth.gr

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για την ακριβή ώρα συνέντευξης.

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας