ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Την 2α ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  – και ώρα 12:00 έως τις 15:00, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στον Β΄ & Γ΄ Κύκλο Σπουδών του Τ.Ε.Φ. (υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψήφιοι διδάκτορες), θα εξεταστούν γραπτώς, στην Αίθουσα A στα ΠΡΟΚΑΤ, στις εξής ξένες γλώσσες:

 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  (για τον Β΄ Κύκλο Σπουδών)

 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – ΙΤΑΛΙΚΑ & ΙΣΠΑΝΙΚΑ (για τον Γ΄ Κύκλο Σπουδών)

Η ανακοίνωση αυτή απευθύνεται στους υποψήφιους που δεν απαλλάσσονται από την εξέταση στην ξένη γλώσσα.