ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Β΄ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022


ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

61899/3253 09-09-2022 11:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
61934/3256 09-09-2022 11:45 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
61943/3258 09-09-2022 12:00 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
62477/3293 09-09-2022 13:00 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
62732/3305 09-09-2022 12:15 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
63100/3312 09-09-2022 10:00 ΚΛΑΣΙΚΗ
63144/3313 09-09-2022 10:15 ΚΛΑΣΙΚΗ
63239/3317 09-09-2022 10:30 ΚΛΑΣΙΚΗ
63287/3320 09-09-2022 10:45 ΚΛΑΣΙΚΗ
63299/3321 09-09-2022 11:00 ΚΛΑΣΙΚΗ
63483/3324 09-09-2022 13:15 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
63501/3326 09-09-2022 12:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
63691/3333 09-09-2022 12:45 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
64214/3349 09-09-2022 13:30 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
64335/3358 09-09-2022 13:45 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
64422/3367 09-09-2022 14:00 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
64513/3372 09-09-2022 14:15 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
64592/3377 09-09-2022 11:15 ΚΛΑΣΙΚΗ
Προβολές τρέχουσας σελίδας:96