Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας: Διάλεξη με τίτλο «Ιδιωτικός βίος στην αρχαία Ελλάδα»

07/04/2022 @ 6:00 μμ - 9:00 μμ

Στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΕΙΣΤ401 (ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ) το Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τ.Ε.Φ.  διοργανώνει την ακόλουθη διάλεξη:

ANDREW FARRINGTON
Ιδιωτικός βίος στην αρχαία Ελλάδα

ΠΕΜΠΤΗ  7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 18:00-21:00, ΑΙΘΟΥΣΑ Β´ του Τ.Ε.Φ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΗΛ. 25310 39900 Ε-MAIL pappal@helit.duth.gr

Η διάλεξη είναι ανοικτή για το κοινό μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA2NTQ3NzAtZGEwMC00OTY5LTk3OTAtNzE4ODk4ZDU2NmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%222d96fab3-c13e-4640-a389-58a33a94f74f%22%7d

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
07/04/2022
Ώρα:
6:00 μμ - 9:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση: