8/7/2022 ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΑΠΥΡΩΝ


Ανακοινώνεται ότι η Τελετή επίδοσης παπύρων στους αποφοίτους του Τ.Ε.Φ. που ορκίστηκαν εξ αποστάσεως θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουλίου 2022 μετά την προγραμματισμένη ορκωμοσία.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλώ να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email της Γραμματείας secr@helit.duth.gr έως τις 17/07/2022 βάζοντας ως θέμα email “ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΑΠΥΡΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΑΠΥΡΩΝ